Werkbaarheidsscan dienstenchequesector als onderdeel actieplan tegen werkstress

24 april 2018

Werkbaarheidsscan dienstenchequesector als onderdeel actieplan tegen werkstress

 

Volgens de OESO is de Belgische werkdruk in de afgelopen twee jaar niet gestegen. Op de "Beter Leven Index" scoren de Belgen redelijk goed (8,6/10) voor de balans tussen werk en privé. De Vlaamse werkbaarheidscijfers zeggen echter iets anders. Officieel is er inderdaad voldoende vrije tijd, maar de aangevoelde werkstress lag nog nooit zo hoog als in het afgelopen jaar.

De Vlaamse sociale partners lanceerden daarom een actieplan tegen werkstress, waar de werkbaarheidsscan voor bedrijven deel van uitmaakt. Via zo'n werkbaarheidsscan kunnen bedrijven vrijwillig om een doorlichting vragen om te begrijpen wat de stress en de stresspieken op de werkvloer veroorzaakt. In de commissie Sociale Zaken vroeg ik de minister van Werk naar zijn mening hierover.

De werkbaarheidsscan werd ontwikkeld voor een specifieke sector, m.n. de dienstencheques. Het is belangrijk dat een sector een eigen instrument ontwikkelt om zijn ondernemingen te helpen aan preventie te doen. Aangezien de werkbaarheidsscan op initiatief van het Werkbaarheidsfonds werd ontwikkeld, bestaat de scan ook in het Frans. Het komt aan de sector toe het gebruik ervan in het hele land te stimuleren.

Ik hoop dat in overleg met de sociale partners dergelijke instrumenten, eventueel aan de sector aangepaste instrumenten, verder kunnen worden ontwikkeld. Ik hoop ook dat waar mogelijk ook voor financiële ondersteuning kan worden gezorgd. Wij hebben er alle belang bij dat mensen een goed evenwicht tussen werk en privéleven vinden, om op die manier burn-outs maximaal te voorkomen.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.

 

 

Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.