Welke mogelijkheden zijn er na het collectief opvangcentrum?

14 december 2017

Welke mogelijkheden zijn er na het collectief opvangcentrum?

 
Bewoners in een collectief opvangcentrum die hun verblijfstitel hebben, mogen er na hun erkenning nog twee maanden blijven. Fedasil hanteert sinds juli 2016 een overgangsmaatregel. De bewoners kunnen kiezen uit:
  • hetzij een maand aan maaltijdcheques indien zij reeds een verblijfsoplossing hebben en snel kunnen vertrekken;
  • hetzij opvang en begeleiding in een lokaal opvanginitiatief (LOI) of, in bepaalde gevallen van kwetsbaarheid, in een individuele woonst uitgebaat door een opvangpartner.
In de commissie Binnenlandse Zaken verklaarde de staatssecretaris voor Asiel en Migratie eerder dat een keuze tussen beide mogelijkheden niet verplicht is en dat de bewoners hier vrijwillig op kunnen ingaan. Ze kunnen dus ook in het opvangcentrum blijven. Maar in de praktijk gaat het er anders aan toe.

De staatssecretaris antwoordde nu op mijn vraag naar welke keuzes bewoners maken dat Fedasil in principe elke bewoner verplicht om voor een van beide opties te kiezen. Bewoners kunnen dus feitelijk niet blijven in het centrum. Sinds augustus 2016 hebben 2.486 bewoners voor een LOI gekozen. Er zijn geen cijfers over de bewoners die voor maaltijdcheques kozen. Enkel voor bewoners met een hoge erkenningsgraad waarvan de procedure nog lopende is, is een andere maatregel van kracht: zij kunnen doorstromen naar een individuele opvangplaats. In december vorig jaar kreeg het Agentschap 490 aanvragen tot uitstel van vertrek uit een opvangcentrum, 458 daarvan hebben uitstel verkregen.
 
Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.