Van goede bedoelingen naar concrete oplossingen voor de Antwerpse politie

29 maart 2017

Van goede bedoelingen naar concrete oplossingen voor de Antwerpse politie

 

Ondanks inspanningen in het verleden om stereotypering en racisme binnen het Antwerpse politiekorps aan te pakken, kwamen zeer recent weer nieuwe, weinig fraaie feiten aan het licht. Wij verwachten van onze agenten uiterste integriteit. Zowel Intern Toezicht, als het Parket zijn een onderzoek gestart.

Het klopt dat er verschillende initiatieven werden én worden genomen om de problemen van discriminatie, racisme, seksisme en pestgedrag aan te pakken. Denk maar aan het diversiteitscharter, het geven van opleidingen en vormingen, … Maar desondanks blijft het Antwerpse politiekorps in opspraak komen. De vraag blijft hoe we kunnen vermijden dat de appels rot worden. Tijdens de commissie Binnenlandse Zaken heb ik de minister er nog op gewezen dat naast de mogelijkheid om opleidingen te organiseren en volgen, de effectieve opvolging ook van de belang is. Bovendien moeten ook de hogere kaders binnen het korps gediversifieerd worden. Zij moeten immers het goede voorbeeld geven.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister (p. 9-11).

Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.