Sociale fraude

Sociale fraude aanpakken via dubbelbelastingverdragen

 
Ik heb de minister van Financiën een stand van zaken gevraagd over de internationale informatie-uitwisseling via dubbelbelastingverdragen. Die informatie is nodig voor de aanpak van onder meer sociale fraude zoals het krijgen van een uitkering of een leefloon terwijl die persoon een woning in het buitenland heeft. Lees meer
 
 

Tien sectoren krijgen volgend jaar sociale controle

 
De strijd tegen sociale fraude is één van de aandachtspunten bij mijn werk in het parlement. Naast gewone controles van de inspectiediensten vinden er sinds het begin van deze legislatuur ook geregeld flitscontroles plaats. Hoewel de flitscontroles worden aangekondigd en dus sensibiliseren, blijkt dat nog niet iedereen zich schikt naar de wet. Na flitscontroles in de schoonmaaksector bleek één op de drie ondernemingen nog in overtreding te zijn. Het is dus van belang dat er nog flitscontroles worden uitgevoerd en dat ze worden opgevolgd. Dit jaar vonden al flitscontroles plaats in de schoonmaaksector, in de elektriciteitssector en de bouwsector. Ik vroeg de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude of er de komende tijd nog flitscontroles zijn gepland. Lees meer
 
 
Witte kassa: 70% gecontroleerde horecazaken in overtreding

Witte kassa: 70% gecontroleerde horecazaken in overtreding

 
Onlangs vroeg ik de staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude naar de stand van zaken over de witte kassa’s in de horeca. Bij controles blijken zeven op de tien van de gecontroleerde horecazaken nog niet in orde te zijn met de witte kassa. Gerichte controles, bij uitbaters waar de pakkans het grootst is, blijven nodig. Fraude en zwartwerk moeten aangepakt worden. Vandaag in Het Laatste Nieuws. Lees meer
 
 
Sociale fraude bestrijden in schoonmaaksector

Sociale fraude bestrijden in schoonmaaksector

 
19/01/2017 - De sociale inspectiediensten houden morgeni onaangekondigde controles in de schoonmaaksector. Zij gingen ter plaatse controleren op zwartwerk, sociale dumping en andere vormen van sociale fraude.  Lees meer
 
 

Betere ramingen maken in kader van datamatching

 
21/10/2016 - In het rapport van het Rekenhof van eerder dit jaar met betrekking tot de begrotingscontrole lezen we dat de raming van de ontvangsten niet altijd steunen op een gedetailleerde berekening. Het is daarom moeilijk om de opbrengst van de actieplannen voor fraudebestrijding te evalueren. Zo werd er 1,8 miljoen euro voorzien voor optimalere datamatching tussen de RVA en de toenmalige RVP  om niet-toegestane cumulaties van werkloosheid en pensioen te vermijden. Dit bracht slecht 70.000 euro op. Ik vroeg in de commissie Sociale Zaken aan de staatssecretaris hoe men het verschil kan verklaren. Lees meer
 
 

Blij met bilaterale akkoorden in strijd tegen sociale dumping

 
20/10/2016 - Onlangs sloot België een bilateraal akkoord met Bulgarije in het kader van de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping. Als mede-indiener van een meerderheidsresolutie om de sociale fraude en dumping aan te pakken, ben ik natuurlijk blij dat er nu concrete stappen ondernomen worden. De controle op de naleving van de Europese wetgeving in de praktijk is niet altijd evident gebleken en samenwerking met bepaalde landen is aangeraden. Ik vroeg de Staatssecretaris ter bestrijding van de sociale fraude dan ook om meer uitleg in de commissie sociale zaken. Lees meer
 
 

Middelen vrijgemaakt voor aanpak sociale fraude

 
9/05/2016 - Na de begrotingscontrole werden er extra middelen vrijgemaakt om 100 nieuwe inspecteurs aan te werven tegen sociale fraude en sociale dumping. Deze nieuwe inspecteurs zouden tegen 1 juli bij de inspectiediensten aan de slag moeten gaan. Dat zou dit jaar moeten resulteren in het terugvloeien van 25 miljoen euro bijkomende inkomsten bovenop de 100 miljoen euro die al voorzien was als opbrengsten uit de aanpak van sociale fraude. Lees meer
 
 

Wet op schijnzelfstandigheid moet worden geëvalueerd

 
3/03/2016 - De wetgeving over de aard van arbeidsrelaties speelt een belangrijke rol in de strijd tegen schijnzelfstandigheid. Deze wetgeving blijkt in de praktijk niet altijd even efficiënt en niet altijd toepasbaar.  De toepassing van de criteria of het al dan niet gaan om schijnzelfstandigheid is in een aantal sectoren enorm complex. Lees meer
 
 

Sociale fraude blijven bestrijden

 
18/12/2015 - In de commissie Sociale Zaken stonden enkele beleidsnota's op de agenda. Bij sociale fraude vroeg ik de staatssecretaris onder meer om verder te werken met de overeenkomst rond grensoverschrijdende fraude, opgesteld door EU-commissaris Marianne Thyssen. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Sociale fraude

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.