Pers

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen kampt met 9.155 achterstallige dossiers

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen kampt met 9.155 achterstallige dossiers

 
09/03/2016 - Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft 13.655 hangende dossiers; 4.500 wordt beschouwd als een normale werkvoorraad. Er is dus een achterstand van 9.155 dossiers. Ook wordt de doorlooptijd van zes maanden (door de enorme instroom van de voorbije maanden) voor Afghanistan, Irak en Syrië niet gehaald. Dit blijkt uit een antwoord op mijn parlementaire vraag aan Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franken. Ik stel vast dat er bij de opvangcentra heel wat ongerustheid is, omdat er weinig asielzoekers doorstromen. In sommige asielcentra is er sinds september zelfs nauwelijks uitstroom. Lees meer
 
 

Meer transparantie voor aanvraag humanitair visum

 
7/03/2016 - Het aantal mensen dat met een humanitair visum naar België komt is het voorbije jaar verdrievoudigd. In totaal werden 843 humanitaire visa uitgereikt. De stijging in het aantal uitgereikte humanitaire visa heeft onder meer te maken met de huidige vluchtelingencrisis. Lees meer
 
 

Vijf na twaalf voor harmonisering Europees asielbeleid

 
6/03/2015 - Morgen vindt de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders plaats. Op de agenda staat de aanpak van  de vluchtelingencrisis. Door de steeds groter wordende druk op de Europese Unie, staan alle ogen op Brussel gericht. “Het is vijf na twaalf om de gemeenschappelijke strategie en uitvoering van deze crisis in een definitieve plooi te leggen.”, zegt CD&V-Kamerlid en asielexperte Nahima Lanjri. Ze lanceert enkele indrukwekkende cijfers, die de verschillen tussen de 28 Europese lidstaten pijnlijk goed blootleggen. Lees meer
 
 
Europees spreidingsplan blijft ook in België dode letter

Europees spreidingsplan blijft ook in België dode letter

 
25/02/2016 - Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis werden er overeenkomsten gesloten tussen lidstaten voor de installatie van hotspots in Griekenland en Italië, zodat de vluchtelingen daarna verspreid kunnen worden over de lidstaten. België zou hierdoor 4.564 vluchtelingen moeten opvangen op twee jaar tijd. Tot de dag van vandaag blijft de naleving van deze overeenkomst door de lidstaten bijzonder gering. Uit mijn vraag aan de staatssecretaris blijkt dat tot en met 27 januari 14 alleenstaanden uit Eritrea in België zijn aangekomen. Voor 16 anderen werden plaatsen voorzien.  Intussen kijkt iedereen de kat uit de boom. Iedereen strooit verwijten rond en er gebeurt niets. België vangt al veel vluchtelingen op, maar dit gaat om een belangrijk symbool. We moeten een statement maken en tonen dat we doen wat we zeggen. Lees meer
 
 
Discriminatie en racisme: werk aan de winkel!

Discriminatie en racisme: werk aan de winkel!

 
25/02/2016 - Er is nog veel werk aan de winkel. Discriminatie op de arbeids- en huurmarkt tiert welig. Op internetfora en websites zien we steeds vaker racistische en discriminatoire uitspraken. Komt het misschien door een gevoel van straffeloosheid? Als beleidsmakers moeten we duidelijk maken dat discriminatie – of het nu gaat om seksisme, racisme of homofobie of iets anders – niet kan. Met polarisatie raak je nergens. Vandaag reageer ik in de kranten op de nieuwe cijfers van Unia, het vroegere Interfederaal Gelijkekansencentrum. Lees meer
 
 

Reactie in De Morgen: Beloofd armoedeplan laat op zich wachten

 
22/02/2016- Waar blijft het beloofde plan tegen armoede? Ik heb in de commissie Volksgezondheid hierover al enkele vragen gesteld aan de staatssecretaris voor armoedebestrijding. Het wordt tijd dat de staatssecretaris zich achter het plan zet. Ik begrijp dat er overleg nodig is, maar we wachten nu al meer dan een half jaar op dit plan. Lees meer
 
 
Wie hulp zoekt, is niet gebaat bij een berg administratie (Opinie Gazet van Antwerpen)

Wie hulp zoekt, is niet gebaat bij een berg administratie (Opinie Gazet van Antwerpen)

 
20/02/2016 - Vandaag is het de Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid. De Verenigde Naties willen met deze dag aandacht vragen voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving. Wij laten die mensen nog te veel verloren lopen in een doolhof van administratie, waardoor ze in de miserie blijven zitten. Een goede gezondheid, sociale bescherming, onze job … Vanzelfsprekend, vinden we. Soms neemt het leven echter een andere wending, onverwacht. En krijgen we pech. Net op dat moment moet de overheid klaar staan, moeten we als samenleving zorgen voor een goed opvangnet en werk maken van sociale rechtvaardigheid. Burgers kunnen beroep doen op tal van tegemoetkomingen en ondersteuning. Maar vaak is deze sociale bescherming te ingewikkeld. Heel wat mensen weten niet tot wie ze zich moeten wenden voor hulp en slagen er niet in hun rechten op te nemen. Samen met mijn partij pleit ik al langer voor het automatisch toekennen van rechten aan elke persoon die daarvoor in aanmerking komt. Lees mijn opiniestuk in Gazet van Antwerpen. Lees meer
 
 
In debat op ATV Wakker op Zondag over asielbeleid

In debat op ATV Wakker op Zondag over asielbeleid

 
01/02/2016 - Gisteren zat ik in het debat van ATV Wakker op Zondag over het asielbeleid. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om ons partijstandpunt over de vluchtelingencrisis nogmaals uitvoerig toe te lichten. Ik begrijp dat de mensen met vragen zitten over de huidige vluchtelingencrisis. Maar het is de taak van politici om dit alles uit te leggen aan de mensen. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld moet je opvangen. Maar niet iedereen zal hier blijven. Asielzoekers die erkend worden, zullen moeten integreren. Mensen die worden afgewezen, zullen het land moeten verlaten. Wij staan voor een humaan, maar kordaat beleid. We moeten realistisch zijn. Lees meer
 
 
Dubbelinterview in Gazet van Antwerpen over vluchtelingenbeleid

Dubbelinterview in Gazet van Antwerpen over vluchtelingenbeleid

 
30/01/2016 - Vandaag sta ik in Gazet van Antwerpen met een dubbelinterview over het vluchtelingenbeleid. Wij zijn niet voor open grenzen. Maar onze morele plichten zijn duidelijk, de Conventie van Genève is duidelijk. Daar wijken we niet van af. En we zijn resoluut tegen A- en B-burgers. Lees meer
 
 

Uitstroom van mensen na negatieve asielaanvraag moet op niveau instroom van asielaanvragen blijven

 
Wanneer een asielaanvraag negatief is, dienen de mensen terug te keren. Gedwongen of, bij voorkeur, vrijwillig. In 2015 waren het aantal asielaanvragen dubbel zo veel als in 2014, bijgevolg is het ook logisch om de ambitie te hebben om ook dubbel zoveel mensen met een negatief antwoord terug te sturen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Pers

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.