Pers

'Wil men wel een akkoord?'

 
'CD&V wil meewerken aan alle voorstellen rond asiel en migratie. We hebben het dossier zelf op de agenda gezet. Sommige wetsontwerpen zijn helemaal rond, tot de Raad van State toe, zoals dat rond nationaliteitsverwerving. Maar er is een duidelijke wil tot samenwerking nodig. Met een starre houding komen we er niet.' Lees meer
 
 

Onze kindjes verdienen beter beschermde onthaalouder

 
Heel wat ouders zitten met het probleem dat ze geen opvang vinden voor hun pasgeboren kinderen of hun peuters. Niet zelden zitten de kinderdagverblijven vol en zijn er ook geen plaatsen meer bij de lokale onthaalouders. Het is dan vaak zenuwachtig wachten op een plaatsje dat vrijkomt en zich inmiddels behelpen met opvang bij grootouders of zelf vakantie nemen. Lees meer
 
 

zorgvuldig omgaan met regularisaties

 
Sommige mensen zonder papieren moeten de kans krijgen om hun verblijf te regulariseren. Denk bv. aan mensen die jarenlang in de asielprocedure gezeten hebben, de moeder van een Belgisch kind, een gzin dat hier al meer dan vijf jaar is en waarvan de kinderen hier geboren zijn, ... Maar op sommige anderen mogen we deze gunstmaatregel zeker niet toepassen: mensen die veroordeeld zijn voor zware feiten zoals bv. mensenhandel of moord mogen volgens mij nooit in aanmerking komen voor een regularisatie.  De interne nota van de Dienst Vreemdelingenzaken zal dus moeten herzien worden. Lees meer
 
 

Ik blijf samen met N-VA, open VLD en MR streven voor strengere regels voor gezinsvorming en -hereniging

 
Eind februari heeft N-VA, Open Vld en MR mijn wetsvoorstel mee ondersteund om het migratiebeleid rond gezinsvorming en -hereniging te verstrengen. In navolging van buurlanden Frankrijk en Nederland zullen vreemdelingen en Belgen die een partner of echtgenoot uit het buitenland laten overkomen minimum 21 jaar moeten zijn en over voldoende bestaansmiddelen en een degelijke huisvesting moeten beschikken. Op 11 februari formuleerde de Raad van State haar advies over deze voorstellen. Lees meer
 
 

Deze week was er geen opvang voor 152 asielzoekers

 
Tijdens de plenaire vergadering van vandaag is weeral gebleken dat er terug asielzoekers op straat leven. Voor het eerst sinds 6 december 2010 zijn er deze week 152 asielzoekers zonder opvang weggestuurd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze moesten van de dienst naar de OCMW's gaan, dat was toch het antwoord van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard (PS) op mijn vraag wat de huidige situatie was. Lees meer
 
 

Strengere gezinshereniging ligt opnieuw ter stemming

 
Een alternatieve meerderheid van N-VA, CD&V, Open Vld en MR keurt normaal gezien vandaag de strengere regels goed voor de gezinshereniging. De kans bestaat dat sp.a zich aansluit bij de striktere regels. Lees meer
 
 

Over de werking van het parlement

 
 
 

Geen "voetbalgeweld" in Borgerhout

 
Vandaag in ATV gekomen in "wakker op zondag" met betrekking tot het "voetbalgeweld" in Borgerhout. Lees meer
 
 

Voorstel strengere nationaliteitswet naar Raad van State

 
Er is vandaag in de commissie justitie een akkoord gevonden om de voorwaarden om Belg te worden te verstrengen. Bij deze aanpassing van de nationaliteitswetgeving wordt er een koppeling gemaakt met integratie waar wij als CD&V ons altijd hebben achtergezet. Lees meer
 
 

Met acht aan tafel maar klare wijn op voorhand

 
CD&V stelde drie voorwaarden om de onderhandelingen op te starten. Deze voorwaarden worden nu alle drie ingewilligd: Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Pers

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.