Opvang

Welke mogelijkheden zijn er na het collectief opvangcentrum?

 
Bewoners in een collectief opvangcentrum die hun verblijfstitel hebben, mogen er na hun erkenning nog twee maanden blijven. Fedasil hanteert sinds juli 2016 een overgangsmaatregel. De bewoners kunnen kiezen uit hetzij een maand aan maaltijdcheques indien zij reeds een verblijfsoplossing hebben en snel kunnen vertrekken, hetzij opvang en begeleiding in een lokaal opvanginitiatief (LOI) of, in bepaalde gevallen van kwetsbaarheid, in een individuele woonst uitgebaat door een opvangpartner. In de commissie Binnenlandse Zaken verklaarde de staatssecretaris voor Asiel en Migratie eerder dat een keuze tussen beide mogelijkheden niet verplicht is en dat de bewoners hier vrijwillig op kunnen ingaan. De staatssecretaris antwoordde nu op mijn vraag naar welke keuzes bewoners maken dat Fedasil in principe elke bewoner verplicht om voor een van beide opties te kiezen Lees meer
 
 

Beter asielzoekers spreiden dan ze in één groot centrum onder te brengen

 
Tijdens de jongste debatten over de beleidsnota asiel en migratie voor 2018 kwam ook de actuele stand van de opvangcentra voor asielzoekers aan bod. “De vluchtelingencrisis ligt voor een groot stuk achter ons”, zegt CD&V-parlementslid Nahima Lanjri. “Om die reden wordt ook de opvangcapaciteit afgebouwd.” Lees meer
 
 
Fedasil moet weigering voor opvang motiveren

Fedasil moet weigering voor opvang motiveren

 
16/03/2017 - Fedasil, het agentschap voor de opvang van asielzoekers, weigert vaak opvang aan mensen die een meervoudige asielaanvraag indienen. Daarmee overtreedt ze de wet, die stelt dat elke weigering tot opvang voldoende en individueel moet gemotiveerd worden, wat Fedasil vaak niet doet. Ik heb dit probleem gisteren aangekaart in de commissie. De staatssecretaris voor asiel en migratie zal dit probleem bespreken met de top van de administratie van Fedasil.  Lees meer
 
 
Bijsturing preopvang en preregistratie noodzakelijk

Bijsturing preopvang en preregistratie noodzakelijk

 
23/04/2016 - De preopvang werd in september 2015 in het leven geroepen om de hoge instroom aan asielzoekers de baas te kunnen en de wachtende mensen een dak boven het hoofd te bieden. In de commissie Binnenlandse zaken vroeg ik de staatssecretaris of de preopvang in zijn huidige vorm vandaag nog nodig is, aangezien het aantal asielaanvragen in dalende lijn is. Lees meer
 
 
Hoe gaat het met ons opvangnetwerk?

Hoe gaat het met ons opvangnetwerk?

 
17/02/2016 - Op een bepaald moment in het asielbeleid leek het logisch om verder te gaan in de afbouw van het opvangnetwerk. Het regeerakkoord voorziet ook in een hervorming van het opvangmodel. Met de stijgende aantallen asielaanvragen in de tweede helft van 2015 en vooral de druk aan de buitengrenzen van de Europese Unie lijkt het aanhouden van voldoende buffercapaciteit aangeraden. Ik vroeg de staatssecretaris naar een stand van zaken in de opvang van asielzoekers. Lees meer
 
 

Opnieuw melding en adres preopvang op convocatiebrieven asielzoekers

 
19/01/2016 - De melding en het adres van de preopvang waren einde december niet meer terug te vinden op de convocatiebrieven, die asielzoekers krijgen bij hun aanmelding aan de Dienst Vreemdekingenzaken zonder er direct terecht te kunnen. De reden was dat de preopvang volzet was. Sinds er opnieuw plaats is in de preopvang zou dit echter aangepast zijn en opnieuw vermeld worden op de convocatiebrieven. Dit bleek uit mijn vraag hierover in commissie aan de Staatssecretaris. Ik blijf deze situatie opvolgen en de regering controleren! Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Opvang

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.