OCMW

OCMW-controles niet uitbesteden aan privébedrijven

OCMW-controles niet uitbesteden aan privébedrijven

 
Enkele maanden geleden schakelde Antwerpen een privébedrijf in om een middelentoets uit te voeren. Daarbij onderzoekt men of steuntrekkers van het OCMW geen buitenlandse inkomsten hebben of eigendom bezitten, waardoor ze het recht op een uitkering zouden verliezen.  Lees meer
 
 
Leefloonfraude: juridisch sluitende aanpak door OCMW is mogelijk

Leefloonfraude: juridisch sluitende aanpak door OCMW is mogelijk

 
Uitkeringsfraude is onaanvaardbaar en moet hard aangepakt worden. Naar aanleiding van het voorstel van het Antwerpse OCMW om privé-onderzoeksbedrijven in te schakelen, lanceerde CD&V Antwerpen een alternatief voorstel om leefloonfraude op te sporen met behulp van zogenaamde dubbelbelastingverdragen. “Door de automatische uitwisseling van informatie over buitenlands vermogen en het doorstromen daarvan naar de OCMW’s, kan de overheid zélf op een efficiënte wijze deze fraude aanpakken.”, zegt Antwerps CD&V-Volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigde in het parlement dat hij werk maakt van deze piste. Lees meer
 
 
Sociale voordelen niet meerekenen bij het berekenen van armoederisicogrens

Sociale voordelen niet meerekenen bij het berekenen van armoederisicogrens

 
8/06/2017 - In januari is de Groep van Tien bijeengekomen en heeft men een interprofessioneel akkoord gesloten. Een van de onderdelen van dat akkoord betreft de verdeling van de welvaartsenveloppe die werd vastgelegd. Over een periode van twee jaar gaat het over een bedrag van 600 miljoen euro extra, om de uitkeringen die in het verleden al een beetje werden verhoogd, verder op te trekken. Lees meer
 
 
Mediprima: eerst evalueren en dan uitbreiden

Mediprima: eerst evalueren en dan uitbreiden

 
23/01/2016 - De minister van maatschappelijke integratie heeft tijdens de bespreking van zijn beleidsnota aangegeven, dat hij het project van Mediaprima verder wil uitrollen. MediPrima is een computersysteem. Het centraliseert beslissingen van het OCMW tot tussenkomst in de medische kosten. Lees meer
 
 

OCMW's krijgen eindelijk de nodige ondersteuning

 
12/11/2016 - Ik ben tevreden dat de federale regering ingaat op mijn vraag om OCMW’s een bijkomende toelage toe te kennen voor de begeleiding van vluchtelingen. De commissie Volksgezondheid keurde vandaag een wetsontwerp goed dat een toelage van 10 % van het leefloon per erkende vluchteling toekent aan een OCMW. De regeling geldt voor dit jaar en volgend jaar./ Lees meer
 
 

OCMW's blijvend betrekken in beleid van sociale activering

 
29/01/2016 - Op dit moment worden reeds sommige mensen die van het OCMW een leefloon ontvangen, geactiveerd via geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI). Het GPMI is een contract tussen OCMW en de trekker van een leefloon waarin allerlei afspraken worden vastgelegd, zoals  bv. volgen van een opleiding, programma’s om van een verslaving af te raken, enz. In de commissie Volksgezondheid heb ik de minister gevraagd om de OCMW’s te blijven betrekken in een beleid van sociale activering; waarbij we volop streven naar het heractiveren en waardevol en kwaliteitsvol werk voor iedereen. Uitgangsdoel moet uiteindelijk zijn dat mensen geleid worden naar een traject buiten het leefloon, met gemeenschapsdienst als mogelijke bijdrage aan die opstap naar werk en maatschappelijke integratie. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - OCMW

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.