Nahima in Brussel

Werknemers Caterpillar niet aan hun lot overlaten

Werknemers Caterpillar niet aan hun lot overlaten

 
14/09/2016 - Graafmachineproducent Caterpillar sluit zijn vestiging in Gosselies, Charleroi. Daardoor zouden er 7000 directe of indirecte jobs verloren kunnen gaan. In de commissie Sociale Zaken betuigde ik mijn medeleven met de getroffen werknemers en pleitte ik ervoor om alles in het werk te stellen om de werknemers te helpen. Hen treft absoluut geen schuld voor de sluiting van het bedrijf. Lees meer
 
 
Historische achterstand naturalisatiedossiers daalde met ruim 16.000

Historische achterstand naturalisatiedossiers daalde met ruim 16.000

 
02/09/2016 - In juli 2014 wachtten nog 36.642 dossiers op behandeling. Vandaag staat de teller op 20.415.  Sinds het begin van de legislatuur werd zo 45% van de achterstand in naturalisatiedossiers al weggewerkt. Lees meer
 
 
Vroeg inzetten op re-integratie langdurig zieken

Vroeg inzetten op re-integratie langdurig zieken

 
25/08/2016 - Vrouwen in ons land zijn meer langdurig ziek dan hun mannelijke collega’s.  Dat blijkt uit de cijfers die ik bij de minister heb opgevraagd. 1 op 10 van de werkende vrouwen is momenteel langdurig ziek. In 2015 waren 45% van de mannen en 55% van de vrouwen langdurig ziek. Iedere langdurig zieke is er één te veel, maar tegelijk stellen we ook vast dat er ook een aantal elementen bestaan die die de cijfers kunnen nuanceren. Mensen werken langer en hoe ouder iemand wordt, hoe meer kans op ziekte. Daarom willen we vroeg inzetten op het re-integreren van werknemers die met ziekte zijn uitgevallen. Lees meer
 
 

Onterecht uitbetaalde uitkeringen: gegevens bijhouden

 
19/07/2016 - Volgens de cijfers van de RVA zouden er momenteel voor een totaalbedrag van 291 miljoen euro aan onterecht betaalde uitkeringen circuleren. Het gaat daarbij niet alleen over werkloosheidsuitkeringen, maar ook andere. Zij zijn nu het voorwerp van een preventief beleid van de RVA om onterechte uitkeringen te weren, alsook van een repressief beleid van Justitie om ze terug te vorderen, als zij onterecht werden betaald. In februari 2015 al vroeg ik aan de staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude naar de terugvordering van uitkeringen bij Syriëstrijders. Volgens de RVA zou er toen bij 35 van de 70 Antwerpse Syriëstrijders sprake zijn van onterecht uitbetaalde uitkeringen. Toen werd gezegd dat de terugvordering grotendeels via de FOD Financiën verliep. Ik stelde hierover nog enkele vragen aan de minister van Financiën. Lees meer
 
 

Kindhuwelijken in kaart brengen

 
18/07/2016 - Unicef strijdt al een hele tijd tegen kindhuwelijken. Dat is ook niet meer dan logisch, want iedereen die in het huwelijk treedt zou dat eigenlijk in volle vrijheid en uit volle overtuiging moeten doen. Dat vereist ook maturiteit en dus meerderjarigheid. Hoewel het in ons land verboden is, worden we er hier toch meer mee geconfronteerd dan vroeger. Dat is ten gevolge van de vluchtelingencrisis die er vooral vorig jaar was en waarvan we de gevolgen nog zien in onze opvangcentra.  Lees meer
 
 
Tevreden met beslissing Europese Commissie voor harmonisering Europees asielbeleid

Tevreden met beslissing Europese Commissie voor harmonisering Europees asielbeleid

 
15/07/2016 - Ik verwelkom de voorstellen van de Europese Commissie die deze week werden gelanceerd. Eindelijk wordt de stap gezet naar een verdere harmonisering van het Europese asielbeleid. Het kan niet zijn dat de diverse lidstaten gemeenschappelijke regels zo verschillend toepassen. Als we deze, maar ook toekomstige vluchtelingencrisissen op een goede manier willen aanpakken, moet er solidariteit tussen de verschillende lidstaten bestaan. Niet alle lasten mogen terecht komen op de schouders van slechts een aantal onder hen. Een verdere harmonisering moet er voor zorgen dat elke lidstaat zijn verantwoordelijkheid opneemt zodat het asielshoppen eindelijk tot het verleden behoort. Als we niet komen tot een evenwichtig beleid naar ieders draagkracht, ondermijnen we het draagvlak bij de bevolking. Lees meer
 
 

Na de definitie, nu het streefcijfer

 
13/07/2016 - Vorig jaar hebben we met de meerderheid een resolutie opgemaakt over de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Ook in het regeerakkoord werden afspraken gemaakt onder meer om de diversiteit bij de federale overheid aan te moedigen. Ik vroeg de minister naar een stand van zaken van de werkgroep Migratie binnen het netwerk Federale Diversiteit. Lees meer
 
 
Flanders Diversity, Flanders Colors, Flanders Harmony... Aan u de keuze

Flanders Diversity, Flanders Colors, Flanders Harmony... Aan u de keuze

 
11/07/2016 - Op 11 juli kunnen we positieve of negatieve boodschappen de wereld insturen. Ik roep iedereen, en vooral dan Minister-Presidient Bourgeois, op om dat spuwen achterwege te laten en de hand aan de ploeg te slaan. Maak  van Vlaanderen een internationale modelregio wat diversiteit op het werk betreft. Flanders Technology uit de jaren ’80 schreeuwt om een innovatieve opvolger, dit keer op de arbeidsmarkt. Gebruik het enorme arbeidspotentieel van iedereen, geschoold en ongeschoold, ongeacht afkomst. Zie het als een positieve challenge, niet als een opdracht, maar weet dat onze vergrijzing ons wel verplicht alle talent aan te boren. Doen we het niet dan spelen we niet meer mee op de Europese arbeidsmarkt en hebben we op termijn een socio-economische Vlexit Lees meer
 
 

Producten en diensten toegankelijker maken voor mensen met een handicap

 
07/07/2016 - De Europese Commissie heeft een voorstel klaar om belangrijke producten en diensten  toegankelijker te maken voor personen met een handicap.  Lees meer
 
 

Aantal werkuren als huispersoneel staat los van recht op verzekering

 
07/07/2016 - De Conventie 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie kent een aantal basisrechten inzake sociale bescherming en arbeidsrecht toe aan huispersoneel. Ons land ratificeerde deze Conventie al in 2014 en op heel wat punten staan we al ver genoeg of zelfs verder dan de Conventie (bv. wetgeving rond arbeidsduur). Toch zijn nog niet alle moeilijkheden van de baan. Wie minder dan 4 uur huisarbeid verricht, heeft geen RSZ-nummer nodig. Ik vroeg de minister van Sociale Zaken of deze mensen in dat geval geen arbeidsongevallenverzekering kan nemen? Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nahima in Brussel

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.