Nahima in Brussel

Kwalitatieve informatieuitwisseling broodnodig voor een correcte risicoanalyse bij gedwongen terugkeer

 
27/09/2016 - In het recent jaarlijks rapport van de AIG, de algemene inspectie van de federale politie, wordt een overzicht gegeven van de controles die zij uitoefent op de politiediensten in het kader van de begeleiding van mensen die gedwongen worden uitgewezen. Het rapport van 2015 voorziet nu ook in aanbevelingen. Momenteel blijkt er weinig of geen kennis of informatie over de psychosociale toestand van de te verwijderen persoon aanwezig te zijn. Deze kan wel nuttig zijn om een betere inschatting te maken van de risico’s. Ik vroeg de minister van Binnenlandse Zaken welke maatregelen intussen werden genomen om dit probleem te verhelpen en of er nog maatregelen zullen volgen? Lees meer
 
 

Gemeenteambtenaren informeren nog te vaak verkeerd over nationaliteitsverwerving

 
26/09/2016 - Als actief lid en voorzitter van de commissie voor de Naturalisaties ontvang ik regelmatig vragen van mensen over naturalisatie en nationaliteitsverwerving, maar ook verhalen, waarbij ik vaststel dat zij heel vaak door de gemeente verkeerdelijk zijn geïnformeerd. Ik vroeg in de commissie Justitie aan minister Koen Geens hoe de gemeenteambtenaren in het verleden op de hoogte gebracht werden, van wijzigingen in de wetgeving en hoe dit vandaag verloopt. Lees meer
 
 
Bezorgd over gevallen van huisvredebreuk door politie

Bezorgd over gevallen van huisvredebreuk door politie

 
24/09/2016 - Wanneer mensen illegaal in ons land verblijven, kan de politie hen oppakken met het oog op uitwijzing. Maar, om de woning te betreden heeft men telkens een (rechterlijk) mandaat of toestemming van de bewoner zelf nodig. In antwoord op mijn mondelinge vraag zei de minister dat er helemaal geen toestemming hoeft gegeven te worden door de mensen die de woning bezetten, noch hoeft hiervoor een rechterlijke toestemming verleend te worden. Deze visie is niet correct en schendt bovendien de Grondwet. Het uitwijsbeleid is het cruciale sluitstuk van ons asielbeleid, maar moet wel volgens de regels van de rechtsstaat gebeuren. Vandaag in De Morgen. Lees meer
 
 
Naar een oplossing voor de automatische toekenning van sociaal tarief gas en elektriciteit

Naar een oplossing voor de automatische toekenning van sociaal tarief gas en elektriciteit

 
23/09/2016 - Sinds 1999, samen met de vrijmaking van de energiemarkt, werd een systeem in het leven geroepen, waardoor voor bepaalde groepen mensen een sociaal tarief voor gas en elektriciteit mogelijk is. In 2007 werd er dan ook beslist om aan mensen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap altijd het recht op dat statuut te geven. Sinds 2009 is er in principe ook een automatische toekenning, maar in de praktijk blijkt dat die pas toegepast wordt vanaf de beslissing van de Directie-generaal Personen met een handicap. Deze automatische toekenning bleek een zeer complexe zaak. Daarom stelden de ombudsmannen in 2012 een soort compromis voor. Zij stelden voor dat de Directie-generaal Personen met een handicap papieren attesten zou uitreiken aan de personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen, zodat deze dat aan hun leverancier kunnen bezorgen en de toepassing van het sociaal tarief aan te vragen, met retroactieve kracht. Tot heden is dat probleem echter niet opgelost, hoewel er intussen overleg geweest is tussen de administraties, met de Algemene Directie voor Energie en met de FOD Economie. Ik stelde hierover een vraag in de commissie Bedrijfsleven. Lees meer
 
 
119 asielzoekers hervestigd, nog 3.693 te gaan

119 asielzoekers hervestigd, nog 3.693 te gaan

 
22/09/2016 -Het Europees spreidingsplan voor vluchtelingen viert vandaag zijn eerste verjaardag. Over een periode van twee jaar tijd moeten 25 Europese lidstaten in totaal 160.000 vluchtelingen overnemen uit ‘frontstaten’ Italië, Griekenland en - sinds kort - ook Turkije.Van de 98.255 toegewezen plaatsen werden er nog geen 5.000 ingevuld. Voor België staat de teller op 119. Griekenland en Italië zijn aan het verdrinken. Maar het is nog niet te laat.Voor België staat de teller op 29 mensen uit Italië en 90 uit Griekenland, waarmee ons land in het peloton meefietst. Er werd al plaats gecreëerd voor 230 mensen. 300 vluchtelingen per maand opvangen is realistisch. Eind vorig jaar klopten elke dag vijfhonderd mensen aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Die asielcrisis is voorbij, dus mits een goede organisatie, mag het geen probleem zijn om aan de verplichtingen van het spreidingsplan te voldoen. Ik wil aan de alarmbel trekken, maar het is zeker nog niet te laat. De kinderziektes zijn nu van de baan. Eens het verdeelsysteem op gang komt, kan het snel gaan. Maar we moeten de schade van het voorbije jaar wel inhalen, of de boel ontploft. Lees het artikel op De Standaard Online.   Lees meer
 
 
Werknemers Caterpillar niet aan hun lot overlaten

Werknemers Caterpillar niet aan hun lot overlaten

 
14/09/2016 - Graafmachineproducent Caterpillar sluit zijn vestiging in Gosselies, Charleroi. Daardoor zouden er 7000 directe of indirecte jobs verloren kunnen gaan. In de commissie Sociale Zaken betuigde ik mijn medeleven met de getroffen werknemers en pleitte ik ervoor om alles in het werk te stellen om de werknemers te helpen. Hen treft absoluut geen schuld voor de sluiting van het bedrijf. Lees meer
 
 
Historische achterstand naturalisatiedossiers daalde met ruim 16.000

Historische achterstand naturalisatiedossiers daalde met ruim 16.000

 
02/09/2016 - In juli 2014 wachtten nog 36.642 dossiers op behandeling. Vandaag staat de teller op 20.415.  Sinds het begin van de legislatuur werd zo 45% van de achterstand in naturalisatiedossiers al weggewerkt. Lees meer
 
 
Vroeg inzetten op re-integratie langdurig zieken

Vroeg inzetten op re-integratie langdurig zieken

 
25/08/2016 - Vrouwen in ons land zijn meer langdurig ziek dan hun mannelijke collega’s.  Dat blijkt uit de cijfers die ik bij de minister heb opgevraagd. 1 op 10 van de werkende vrouwen is momenteel langdurig ziek. In 2015 waren 45% van de mannen en 55% van de vrouwen langdurig ziek. Iedere langdurig zieke is er één te veel, maar tegelijk stellen we ook vast dat er ook een aantal elementen bestaan die die de cijfers kunnen nuanceren. Mensen werken langer en hoe ouder iemand wordt, hoe meer kans op ziekte. Daarom willen we vroeg inzetten op het re-integreren van werknemers die met ziekte zijn uitgevallen. Lees meer
 
 

Onterecht uitbetaalde uitkeringen: gegevens bijhouden

 
19/07/2016 - Volgens de cijfers van de RVA zouden er momenteel voor een totaalbedrag van 291 miljoen euro aan onterecht betaalde uitkeringen circuleren. Het gaat daarbij niet alleen over werkloosheidsuitkeringen, maar ook andere. Zij zijn nu het voorwerp van een preventief beleid van de RVA om onterechte uitkeringen te weren, alsook van een repressief beleid van Justitie om ze terug te vorderen, als zij onterecht werden betaald. In februari 2015 al vroeg ik aan de staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude naar de terugvordering van uitkeringen bij Syriëstrijders. Volgens de RVA zou er toen bij 35 van de 70 Antwerpse Syriëstrijders sprake zijn van onterecht uitbetaalde uitkeringen. Toen werd gezegd dat de terugvordering grotendeels via de FOD Financiën verliep. Ik stelde hierover nog enkele vragen aan de minister van Financiën. Lees meer
 
 

Kindhuwelijken in kaart brengen

 
18/07/2016 - Unicef strijdt al een hele tijd tegen kindhuwelijken. Dat is ook niet meer dan logisch, want iedereen die in het huwelijk treedt zou dat eigenlijk in volle vrijheid en uit volle overtuiging moeten doen. Dat vereist ook maturiteit en dus meerderjarigheid. Hoewel het in ons land verboden is, worden we er hier toch meer mee geconfronteerd dan vroeger. Dat is ten gevolge van de vluchtelingencrisis die er vooral vorig jaar was en waarvan we de gevolgen nog zien in onze opvangcentra.  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nahima in Brussel

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.