Nahima in Brussel

Vertienvoudiging van het aantal Turkse asielaanvragen na couppoging

 
16/11/2016 - De mislukte staatsgreep in Turkije heeft tot een heksenjacht geleid op mensen die het regime als staatsgevaarlijk beschouwd.  De vervolging van deze mensen laat zich in verschillende landen voelen, ook bij onsSinds de mislukte couppoging hebben al 226 Turken in ons land een asielaanvraag ingediend. Dat is een vertienvoudiging van het aantal asielaanvragen. Mensen die willen vluchten kunnen vaak Turkije niet uit, omdat hun paspoorten worden ingehouden of ongeldig verklaard als ze weg willen. Indien ze er toch in slagen om het land te ontvluchten dan worden de familieleden die zijn achtergebleven gechanteerd. Deze middeleeuwse praktijken kunnen we niet zomaar tolereren. Ons land moet via diplomatieke weg druk uitoefenen op Turkije om hier een eind te maken aan deze heksenjacht.    Lees meer
 
 
Callcenter DG Personen met een handicap moet beter bereikbaar zijn

Callcenter DG Personen met een handicap moet beter bereikbaar zijn

 
16/11/2016 -  Het callcenter bij de directie-generaal Personen met een Handicap, dat mensen met een handicap bijstaat met vragen over hun rechten, aanvragen en dossiers, kent geregeld problemen van bereikbaarheid. Het was bij de oprichting van dat callcenter de bedoeling om de drempel voor personen met een handicap zo laag mogelijk te houden. Door dat succes zag men in 2011 dat slechts 34 % van alle binnengekomen oproepen behandeld kon worden. Uit het jaarverslag van 2014 blijkt dat de problemen toen reeds grotendeels opgelost waren. Van de 340 779 oproepen dat jaar werd maar liefst 80 % binnen de 30 seconden beantwoord. Ondertussen blijken er echter geregeld klachten te zijn van mensen die het moeilijk hebben om het callcenter te bereiken. Op het moment dat ik de vraag heb ingediend in september stelde ik zelf ook vast dat op de website van DG HAN het volgende bericht stond: "Momenteel zijn we helaas minder goed bereikbaar. Onze excuses hiervoor." Ik stelde de staatssecretaris hierover een vraag in commissie. Lees meer
 
 

Misbruik van parkeerkaarten vaststellen moet eenvoudiger

 
10/11/2016 - Indien de gebruiker van een parkeerkaart voor personen met een handicap overlijdt dan moet deze kaart worden teruggestuurd naar de gemeente. Vaak gebeurt dat niet, al is dat bij de meeste personen wellicht niet uit kwade wil. Anderen misbruiken de kaart dan weer wel. Vorig jaar zijn er ongeveer 29 000 processen-verbaal uitgeschreven voor het misbruiken van een vervallen parkeerkaart voor personen met een handicap. Lees meer
 
 

Gebruik elektronisch patiëntendossier verloopt nog niet zoals gepland

 
03/11/2016 - Het delen van elektronisch bewaarde gezondheidsgegevens is bij wet geregeld. Als een patiënt toelating geeft tot het delen van zijn of haar gezondheidsgegevens, dan geldt deze toestemming voor heel België. In de praktijk verloopt dit echter nog niet helemaal zoals gepland. Spoeddiensten geven aan dat ze niet altijd toegang hebben en rekenen op de patiënt zelf om belangrijke medische informatie mee te delen. Ik stelde hierover een vraag aan de minister van Volksgezondheid. Lees meer
 
 
Soldenperiode opschuiven?

Soldenperiode opschuiven?

 
04/11/2016 - Door een veranderend klimaat, gaan er stemmen op bij handelaars om de soldenperiode te verplaatsen met een maand. Zo zouden de solden in juli verplaatst worden naar augustus en de solden die normalerwijs beginnen in januari, naar februari. Uit een bevraging van Unizo blijkt dat 63% van de modewinkels bevestigt voorstander te zijn van een verschuiving. Winkeliers van andere sectoren werden echter niet bevraagd, net zoals de winkeliers in het zuiden van het land. Unizo werkt daarom aan een bredere bevraging. Ik stelde hierover een vraag aan bevoegd minister van Economie, Kris Peeters. Lees meer
 
 

Betere ramingen maken in kader van datamatching

 
21/10/2016 - In het rapport van het Rekenhof van eerder dit jaar met betrekking tot de begrotingscontrole lezen we dat de raming van de ontvangsten niet altijd steunen op een gedetailleerde berekening. Het is daarom moeilijk om de opbrengst van de actieplannen voor fraudebestrijding te evalueren. Zo werd er 1,8 miljoen euro voorzien voor optimalere datamatching tussen de RVA en de toenmalige RVP  om niet-toegestane cumulaties van werkloosheid en pensioen te vermijden. Dit bracht slecht 70.000 euro op. Ik vroeg in de commissie Sociale Zaken aan de staatssecretaris hoe men het verschil kan verklaren. Lees meer
 
 

OCMW's krijgen eindelijk de nodige ondersteuning

 
12/11/2016 - Ik ben tevreden dat de federale regering ingaat op mijn vraag om OCMW’s een bijkomende toelage toe te kennen voor de begeleiding van vluchtelingen. De commissie Volksgezondheid keurde vandaag een wetsontwerp goed dat een toelage van 10 % van het leefloon per erkende vluchteling toekent aan een OCMW. De regeling geldt voor dit jaar en volgend jaar./ Lees meer
 
 

Blij met bilaterale akkoorden in strijd tegen sociale dumping

 
20/10/2016 - Onlangs sloot België een bilateraal akkoord met Bulgarije in het kader van de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping. Als mede-indiener van een meerderheidsresolutie om de sociale fraude en dumping aan te pakken, ben ik natuurlijk blij dat er nu concrete stappen ondernomen worden. De controle op de naleving van de Europese wetgeving in de praktijk is niet altijd evident gebleken en samenwerking met bepaalde landen is aangeraden. Ik vroeg de Staatssecretaris ter bestrijding van de sociale fraude dan ook om meer uitleg in de commissie sociale zaken. Lees meer
 
 
Zorg ervoor dat niemand nacht moet doorbrengen op straat

Zorg ervoor dat niemand nacht moet doorbrengen op straat

 
14/10/2016 -  Het wordt kouder. De winter staat voor de deur en we zetten thuis de verwarming een paar graden hoger. Ondertussen zijn er echter tienduizenden dak- en thuislozen zijn die dat niet kunnen doen en die op straat moeten overnachten. Ook de Vlaamse Kinderrechtencommissaris wees er recent op dat 1 op 3 thuis- en daklozen minderjarigen zijn. Alleen al in Vlaanderen zijn 1.700 kinderen dak- of thuisloos. Elk jaar organiseren wij winteropvang voor daklozen, gewoonlijk van 1 november tot 31 maart. Dat is ook dit jaar de bedoeling. Wij moeten lessen trekken uit de voorbije jaren. Armoedeorganisaties hebben mij meegedeeld dat heel wat punten voor verbetering vatbaar zijn. Zo zien wij dat er steeds meer vrouwen dakloos zijn, er zijn problemen met het reserveren van een plaats om te overnachten, er zijn organisaties die opvang bieden, waar men letterlijk met een lotje werkt en er zou eigenlijk ook overdag opvang moeten zijn voor gezinnen en kwetsbare personen. Ik stelde hierover vragen in de plenaire vergadering aan de staatssecretaris voor armoedebestrijding. Lees meer
 
 
Teleurgesteld in de herstructureringsplannen van ING

Teleurgesteld in de herstructureringsplannen van ING

 
10/10/2016 - De 3500 banen die bij ING zullen verdwijnen maken mij heel erg kwaad. De middelen die ING van de overheid krijgt, zoals de notionele aftrek en lagere loonlasten dienen om jobs mee te creëren en niet om aan de aandeelhouders door te storten. Als ING klant kan ik mij dan ook niet vinden in de plannen die de bank heeft met haar werknemers.  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nahima in Brussel

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.