Nahima in Brussel

Thuiswerkers zijn voortaan beter beschermd

 
Naast meer thuiswerkers was er ook steeds meer misbruik gekend van dit systeem. Het goedgekeurde wetsontwerp van 16 juni gaat daar specifiek tegen optreden. Lees meer
 
 
Eindelijk een eigen veiligheidsbeleid voor Halle-Vilvoorde !

Eindelijk een eigen veiligheidsbeleid voor Halle-Vilvoorde !

 
Het gerechterlijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is gesplitst. Wat 20 jaar op de agenda stond en voor velen onmogelijk werd geacht, is vandaag in de plenaire zitting van de Kamer besproken. Met de splitsing van het gerechtelijk arrondissement zal Halle-Vilvoorde over een eigen parket kunnen beschikken met een eigen invalshoek op het veiligheidsbeleid, losgekoppeld van de grootstedelijke problematiek van Brussel. Lees meer
 
 

Straffen voor het niet naleven van een rijverbod worden 8 keer zo zwaar

 
Indien je ondanks een rijverbod, toch nog de openbare weg oprijdt, verdien je een fikse sanctie. Dat is de grond van de twee wetsvoorstellen van Jef Van den Bergh die ik mee heb ingediend en sinds 21 juni wet zijn geworden. Lees meer
 
 
Gerust op weg naar het rustpensioen

Gerust op weg naar het rustpensioen

 
De pensioenhervorming was noodzakelijk. Ik heb er echter samen met mijn collega's en Sonja Becq in het bijzonder, altijd voor gestreefd om de impact van deze hervorming op de gepensioneerden of nog net niet gepensioneerden te beperken via overgangsmaatregelen.  In de commissie van 26 juni hebben we dan ook ingestemd met compenserende overgangsmaatregelen voor mensen  die net voor hun vervroegd pensioen staan. Het is onze mening dat iemand die nu voldoet aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen, verder moet kunnen beschikken over dit recht. Lees meer
 
 

Vaderschapsverlof, steeds populairder

 
Meer dan 8 op de 10 mannen die in aanmerking komen voor vaderschapsverlof, nemen het verlof ook effectief op om voor hun pasgeboren baby te zorgen. Tien jaar geleden, op 1 juli 2002, werd het vaderschapsverlof uitgebreid van 3 naar 10 dagen. Lees meer
 
 

Nieuwe regeling betaald verlof bij hospitalisering kind is in de maak

 
We waren er al langer voorstander van, maar vandaag heeft ook de Minister van Werk, M. De Coninck, bevestigd dat ze zo snel mogelijk een regeling wil uitwerken waarbij een werknemer een week betaald verlof kan opnemen wanneer zijn of haar kind in het ziekenhuis wordt opgenomen als gevolg van een zware ziekte. Lees meer
 
 
BHV is gesplitst !

BHV is gesplitst !

 
Na meer dan 50 jaar is het zover. BHV is gesplitst. De kiezel is uit de schoen. CD&V is trots en tevreden. Want wij hebben woord gehouden. We hebben onze nek uitgestoken. Lees meer
 
 

Meer oog voor mensen met een handicap

 
Één op tien Belgen heeft een handicap. Een aantal dat waarschijnlijk nog gaat stijgen in de toekomst. Deze doelgroep ondervindt echter, ondanks vele beleidsmaatregelen, nog steeds moeilijkheden bij hun dagelijks functioneren. Ik heb samen met collega's van andere fracties een resolutie ingediend om de regering aan te manen om ook in de toekomst oog te hebben voor de verzuchtingen van deze steeds groter wordende groep. Lees meer
 
 
Belg worden = integreren

Belg worden = integreren

 
Belg worden kan voortaan door zich te integreren en deel te nemen aan de samenleving. Ik ben tevreden dat er vandaag een akkoord is bereikt tussen alle  meerderheidspartijen over een nieuwe nationaliteitswet. Lees meer
 
 

{Ouders en kinderen inbegrepen}

 
CD&V is een gezinspartij. Wij zijn ervan overtuigd dat het gezin de basis is van de maatschappij. Een essentiële bouwsteen in het sociale weefsel dat een maatschappij aan elkaar houdt. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nahima in Brussel

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.