Nahima in Brussel

" Mijn week als parlementair "

 
Soms word ik tijdens mijn werkweek vergezeld door een jongere die wil ervaren hoe het is om parlementair te zijn. Deze week was het Juriaan Vanmechelen die mij volgde in mijn dagelijks werk.  Lees meer
 
 

Homobashing moet strafrechterlijk worden vervolgd

 
Vorige week leidde homohaat voor het eerst tot een dodelijk slachtoffer. Geweld op homo's en homobashing is een zware inbreuk. Het kan dan ook niet dat de politiezone Brussel-Elsene dergelijke inbreuken sanctioneert met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS), die normaal enkel bij kleine inbreuken worden gegeven. Homo's treiteren, terroriseren, fysiek aanvallen moet echt vervolgd worden via de rechtbanken.  Lees meer
 
 

Pleegzorg eerste hulpverleningsvorm

 
Gezinnen staan om diverse redenen onder druk en zijn soms kwetsbaar. Niet elk gezin kan hier op eigen kracht mee omgaan. Pleegzorg kan dan een antwoord zijn. Meer nog, in veel gevallen is pleegzorg heilzamer dan opname in een instelling. Het zou dan ook de eerste te overwegen vorm van hulpverlening moeten zijn. De regelgeving m.b.t. pleegzorg verschilt echter van sector tot sector (gezinsondersteuning, bijzondere jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg) en bevat tal van ongerijmdheden. CD&V doet bij monde van volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers, Raf Terwingen en Nahima Lanjri nieuwe voorstellen, die de wetgeving zowel op Vlaams als op federaal niveau stroomlijnen. Lees meer
 
 

De verlenging van het ouderschapsverlof is bijna een feit

 
 
 

Werk en gezin beter combineren

 
De grote vakantie staat voor de deur. Vele ouders zijn nog op zoek naar zomeractiviteiten voor hun kinderen: Chirokampen, speelpleinen, uitstapjes met de grootouders,… Natuurlijk willen wij, als ouder, ook graag samen met onze kinderen genieten. De combinatie werk en gezin wordt er niet gemakkelijker op in de vakantieperiode! Gelukkig is er goed nieuws i.v.m. het ouderschapsverlof. Wij hadden een interview met CD&V kamerlid Nahima Lanjri, sinds lang voorvechtster van de uitbreiding van het verlof. Wat houdt de uitbreiding van het ouderschapsverlof juist in? Lees meer
 
 

Veiligheid verzekeren op recreatiedomeinen

 
Elk jaar opnieuw speelt er zich wel één of ander veiligheidsconflict af in of rond een recreatiedomein. Daarom heb ik samen met Michel Doomst een wetsvoorstel ingediend om het probleem aan te pakken naar analogie met de al bestaande voetbalwet. Lees meer
 
 
Lijst veilige landen is realiteit

Lijst veilige landen is realiteit

 
Op 1 juni 2012 is het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de lijst veilige landen van herkomst vast legt.  Daardoor worden nu zeven landen veilig geacht: asielzoekers uit die landen krijgen een extra bewijslast en een korte asielprocedure van 15 dagen. Het gaat om asielzoekers uit Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, India, Kosovo, Montenegro en Servië. Lees meer
 
 

Rouwverlof blijft op onze agenda

 
Ik heb tijdens de commissie van 5 mei mijn wetsvoorstel voor rouwverlof opnieuw op de agenda geplaatst.  De bevoegde minister vindt dat het nu nog niet kan gerealiseerd worden en dit omwille van de budgettaire impact.  Lees meer
 
 

Centrum voor criminele illegalen is in zicht

 
Het gesloten centrum van Vottem zal vanaf 2013 instaan voor de opvang van criminele illegalen. Lees meer
 
 

Gevraagd: energiebeleid op lange termijn

 
Een blackout, het is ons gelukkige nog nooit overkomen. Toch moeten we er rekening mee houden. Daarom stelt CD&V 10 praktische voorstellen voor betaalbare & duurzame energiezekerheid Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nahima in Brussel

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.