Beleidsnota

Beter asielzoekers spreiden dan ze in één groot centrum onder te brengen

 
Tijdens de jongste debatten over de beleidsnota asiel en migratie voor 2018 kwam ook de actuele stand van de opvangcentra voor asielzoekers aan bod. “De vluchtelingencrisis ligt voor een groot stuk achter ons”, zegt CD&V-parlementslid Nahima Lanjri. “Om die reden wordt ook de opvangcapaciteit afgebouwd.” Lees meer
 
 
Beleid asiel & migratie moet regeerkoord respecteren

Beleid asiel & migratie moet regeerkoord respecteren

 
30/11/2016 - Vandaag kwam staatssecretaris voor asiel en migratie zijn beleidsnota toelichten in de commissie Binnenlandse Zaken. Ik vind het bovenal belangrijk dat het regeerakkoord als leidraad wordt genomen. Wij vinden ook dat misbruiken moeten worden aangepakt en terugkeer gestimuleerd. Daar heb ik in het verleden ook meermaals voor gepleit. Ik heb echter wel een aantal bedenkingen bij wat de staatssecretaris in zijn beleidsnota had opgenomen, zoals de toepassing van de Dublinregels op asielzoekers die van Griekenland komen, de verstrenging van de voorwaarden voor gezinsherenigers en de situatie voor de lokale opvanginitiatieven. Lees meer
 
 

Vlaamse ZZI als basis om medische versnippering aan te pakken

 
18/12/2015 - Met betrekking tot de beleidsnota personen met een handicap stel ik met tevredenheid vast dat de staatssecretaris verder wil inzetten op tewerkstelling van personen met een handicap, ook bij de overheid. Helaas zijn we nog steeds ver van het vooropgestelde percentage van 3% af. Daarnaast ging de staatssecretaris in op mijn vraag om het ZZI (Zorgzwaarte instrument) als basis te gebruiken om medische versnippering verder aan te pakken. Lees meer
 
 

Sociale fraude blijven bestrijden

 
18/12/2015 - In de commissie Sociale Zaken stonden enkele beleidsnota's op de agenda. Bij sociale fraude vroeg ik de staatssecretaris onder meer om verder te werken met de overeenkomst rond grensoverschrijdende fraude, opgesteld door EU-commissaris Marianne Thyssen. Lees meer
 
 

Beleidsnota asiel en migratie: werk aan de winkel

 
17/11/2015 - Bij de voorstelling van de beleidsnota asiel en migratie stelde ik in de commissie een aantal vragen. Zo vroeg ik onder meer naar een duidelijk overzicht van de concrete maatregelen die ons land al heeft genomen binnen het Europese plan voor de aanpak van de vluchtelingencrisis. Ook aan ons lokaal opvangnetwerk is werk. Dit moet tijdig ontlast worden van personen die niet langer recht hebben op opvang. Men moet inzetten op een vlotte doorstroming naar de huizenmarkt. Overleg met de verschillende bevoegde gewestministers is noodzakelijk. De aanpak van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen leidt op het terrein nog tot problemen. Het is belangrijk dat deze problemen aangepakt worden. Lees meer
 
 

Armoede heeft blijvende inzet nodig

 
16/12/2015 - In december werd de beleidsnota armoedebestrijding voorgesteld in de Kamercommissie Volksgezondheid. In mijn tussenkomst heb ik onder andere benadrukt dat extra aandacht en inzet zeker nodig is voor het optrekken van de leeflonen, de aanpak van energie-armoede en het voorkomen van onderbescherming door sociale rechten waar mogelijk toe te passen. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Beleidsnota

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.