Asiel en migratie

Opnieuw melding en adres preopvang op convocatiebrieven asielzoekers

 
19/01/2016 - De melding en het adres van de preopvang waren einde december niet meer terug te vinden op de convocatiebrieven, die asielzoekers krijgen bij hun aanmelding aan de Dienst Vreemdekingenzaken zonder er direct terecht te kunnen. De reden was dat de preopvang volzet was. Sinds er opnieuw plaats is in de preopvang zou dit echter aangepast zijn en opnieuw vermeld worden op de convocatiebrieven. Dit bleek uit mijn vraag hierover in commissie aan de Staatssecretaris. Ik blijf deze situatie opvolgen en de regering controleren! Lees meer
 
 

Inzetten op vlotte uitstroom naar huisvesting

 
19/01/2016 - In de commissie Binnenlandse Zaken vroeg ik de staatssecretaris welke bijkomende initiatieven hij heeft gelanceerd om lokale gemeentebesturen te helpen met huisvesting van erkende vluchtelingen en welke maatregelen genomen zijn om de uitstroom te bevorderen? Eén van de voorstellen in het verleden was immers om mensen via maaltijdcheques aan te moedigen bij vrienden of familie te wonen. Op dit moment wordt hier echter nog te weinig van gebruik gemaakt. Eén van de mogelijkheden is om bijkomend overleg met de gemeenschappen en gewesten op te zetten om ervoor te zorgen dat de doorstroom uit asielcentra beter verloopt. Huisvesting is immers een van de eerste stappen naar integratie in onze samenleving. Lees meer
 
 

Uitstroom van mensen na negatieve asielaanvraag moet op niveau instroom van asielaanvragen blijven

 
Wanneer een asielaanvraag negatief is, dienen de mensen terug te keren. Gedwongen of, bij voorkeur, vrijwillig. In 2015 waren het aantal asielaanvragen dubbel zo veel als in 2014, bijgevolg is het ook logisch om de ambitie te hebben om ook dubbel zoveel mensen met een negatief antwoord terug te sturen. Lees meer
 
 
Geen plafond, iedere vluchteling heeft recht op opvang

Geen plafond, iedere vluchteling heeft recht op opvang

 
In De Standaard bepleit ik een permanente Europese verdeelsleutel, in procenten en niet in aantallen. Lees meer
 
 

Terugkeer uitgeprocedeerde asielzoekers sluitstuk correct asielbeleid

 
21/01/2016 - De terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers blijft het sluitstuk van een correct asielbeleid. Mensen die niet in aanmerking komen voor bescherming moeten opnieuw ons land verlaten. Het aantal terugkeerders – vrijwillig en gedwongen – ligt voor 2015 in de lijn met de cijfers die we in 2014 konden optekenen. Nochtans werden we in 2015 geconfronteerd met een verdubbeling van het aantal asielaanvragen. Belangrijke nuance: heel wat beslissingen over erkenningsverzoeken die dateren van de tweede helft van 2015, werden nog niet genomen en zien we bijgevolg niet terug in de terugkeercijfers. Lees meer
 
 
Vorig jaar vertrokken 4.041 vluchtelingen vrijwillig naar thuisland

Vorig jaar vertrokken 4.041 vluchtelingen vrijwillig naar thuisland

 
20/01/2016 - Het aantal vreemdelingen die gebruik maken van de mogelijkheden voor de vrijwillige terugkeer is al enkele jaren dalende. Terwijl in 2013 nog zo’n 4.705 mensen gebruik maakten van de mogelijkheid voor de vrijwillige terugkeer was dit in 2014 nog slechts 3.664 mensen. In 2015 waren er 4.041 vluchtelingen die vrijwillig terugkeerden naar hun thuisland. Dat bleek uit mijn vraag aan de Staatssecretaris in de commissie Binnenlandse Zaken. Lees meer
 
 
Tekort aan voogden wordt aangepakt

Tekort aan voogden wordt aangepakt

 
14/01/2016 - In de commissie Justitie gisteren vroeg ik minister Geens of hij het tekort aan voogden voor NBMV (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen) kon aanpakken. Ik had dat begin januari aan de kaak gesteld. Op korte termijn komen er nu extra voogden bij. Dat is goed nieuws. Lees meer
 
 

Vrijwilligerswerk voor jongeren van buiten Europa moet mogelijk blijven

 
6/01/2016 - In december 2015 diende ik een parlementaire vraag in, gericht aan de heer Theo Francken over de uitreiking van visa voor jongeren van buiten Europa in het kader van vrijwilligerswerk. Lees meer
 
 
Een vluchteling is veel meer dan bed, bad en brood (Opinie in Gazet van Antwerpen)

Een vluchteling is veel meer dan bed, bad en brood (Opinie in Gazet van Antwerpen)

 
06/01/2016 - Vrijwilligerswerk is vandaag de dag van cruciaal belang in onze samenleving. Overal waar je kijkt, zie je mensen vrijwillig een handje toesteken: de buurvrouw die boodschappen doet voor de hoogbejaarde buurman, jongeren die hun vakanties doorbrengen als monitor op de lokale speelpleinwerking of de leesmama die met de kinderen van de klas een boekje leest. Het zijn maar enkele waardevolle voorbeelden van mensen die zich nuttig en dienstbaar willen maken. Waarom zou dat niet gelden voor de nieuwkomers in ons land? Al te vaak wordt het vluchtelingendebat gevoerd in termen van bed, bad en brood. Maar nieuwkomers in dit land zijn zoveel meer dan dat. Hoog tijd om hun menselijk kapitaal naar waarde te schatten. Vandaag in Gazet van Antwerpen. Lees meer
 
 
Op zoek naar voogden voor 900 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Op zoek naar voogden voor 900 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

 
05/01/2016 - Vorig jaar arriveerden 5.047 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in ons land. Zij hebben allemaal recht op een voogd, die moet toezien op de correcte naleving van de procedures en begeleiding bij de procedures die de minderjarige moet doorlopen en hen hiervoor laten bijstaan door een advocaat. Een voogd heeft daarnaast nog meerdere taken in de begeleiding van de NBMV bijvoorbeeld op vlak van sociale omkadering en het volgen van onderwijs door de minderjarige, het zoeken naar familieleden en het voorstellen van oplossingen voor een duurzame oplossing voor de minderjarige. De dienst voogdij kampt voortdurend met een tekort aan voogden. In het licht van de huidige asielcrisis wordt dit probleem nog verder aangescherpt. De regering moet nu in extra middelen voorzien of campagnes opzetten en samenwerken met hulporganisaties om meer kandidaten aan te trekken. Vandaag in De Standaard. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Asiel en migratie

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.