Asiel en migratie

Naar een bevoegdheidscentralisatie voor erkenningsprocedure staatloosheid

 
09/02/2016 - Het regeerakkoord voorziet in een aanpassing van de procedure tot erkenning van de status van staatloosheid. Door een centralisatie op het niveau van het gerechtelijk arrondissement zouden de aanvragen afgewerkt moeten kunnen worden binnen een redelijke termijn. Dit zou bovendien kunnen leiden tot de specialisatie van de betrokken magistraten. Vandaag is er op het terrein heel veel verscheidenheid in de manier waarop de aanvragen behandeld worden en in de termijnen waarbinnen de verschillende rechtbanken de aanvragen tot het statuut van staatloosheid afhandelen. In de commissie Justitie vroeg ik de minister naar de stand van zaken in de hervorming van deze erkenningsprocedure. Lees meer
 
 
In debat op ATV Wakker op Zondag over asielbeleid

In debat op ATV Wakker op Zondag over asielbeleid

 
01/02/2016 - Gisteren zat ik in het debat van ATV Wakker op Zondag over het asielbeleid. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om ons partijstandpunt over de vluchtelingencrisis nogmaals uitvoerig toe te lichten. Ik begrijp dat de mensen met vragen zitten over de huidige vluchtelingencrisis. Maar het is de taak van politici om dit alles uit te leggen aan de mensen. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld moet je opvangen. Maar niet iedereen zal hier blijven. Asielzoekers die erkend worden, zullen moeten integreren. Mensen die worden afgewezen, zullen het land moeten verlaten. Wij staan voor een humaan, maar kordaat beleid. We moeten realistisch zijn. Lees meer
 
 
Dubbelinterview in Gazet van Antwerpen over vluchtelingenbeleid

Dubbelinterview in Gazet van Antwerpen over vluchtelingenbeleid

 
30/01/2016 - Vandaag sta ik in Gazet van Antwerpen met een dubbelinterview over het vluchtelingenbeleid. Wij zijn niet voor open grenzen. Maar onze morele plichten zijn duidelijk, de Conventie van Genève is duidelijk. Daar wijken we niet van af. En we zijn resoluut tegen A- en B-burgers. Lees meer
 
 

Cursussen in opvangcentra ter ondersteuning van de engagementsverklaring

 
20/01/2016 - Naar aanleiding van de incidenten in Keulen zouden er in alle centra cursussen gegeven worden aan asielzoekers over onze normen, waarden, rechten en vrijheden en de gelijkheid tussen man en vrouw. Ik vroeg de staatssecretaris in commissie op welke manier deze initiatieven aangepakt zullen worden. Lees meer
 
 

Opnieuw melding en adres preopvang op convocatiebrieven asielzoekers

 
19/01/2016 - De melding en het adres van de preopvang waren einde december niet meer terug te vinden op de convocatiebrieven, die asielzoekers krijgen bij hun aanmelding aan de Dienst Vreemdekingenzaken zonder er direct terecht te kunnen. De reden was dat de preopvang volzet was. Sinds er opnieuw plaats is in de preopvang zou dit echter aangepast zijn en opnieuw vermeld worden op de convocatiebrieven. Dit bleek uit mijn vraag hierover in commissie aan de Staatssecretaris. Ik blijf deze situatie opvolgen en de regering controleren! Lees meer
 
 

Inzetten op vlotte uitstroom naar huisvesting

 
19/01/2016 - In de commissie Binnenlandse Zaken vroeg ik de staatssecretaris welke bijkomende initiatieven hij heeft gelanceerd om lokale gemeentebesturen te helpen met huisvesting van erkende vluchtelingen en welke maatregelen genomen zijn om de uitstroom te bevorderen? Eén van de voorstellen in het verleden was immers om mensen via maaltijdcheques aan te moedigen bij vrienden of familie te wonen. Op dit moment wordt hier echter nog te weinig van gebruik gemaakt. Eén van de mogelijkheden is om bijkomend overleg met de gemeenschappen en gewesten op te zetten om ervoor te zorgen dat de doorstroom uit asielcentra beter verloopt. Huisvesting is immers een van de eerste stappen naar integratie in onze samenleving. Lees meer
 
 

Uitstroom van mensen na negatieve asielaanvraag moet op niveau instroom van asielaanvragen blijven

 
Wanneer een asielaanvraag negatief is, dienen de mensen terug te keren. Gedwongen of, bij voorkeur, vrijwillig. In 2015 waren het aantal asielaanvragen dubbel zo veel als in 2014, bijgevolg is het ook logisch om de ambitie te hebben om ook dubbel zoveel mensen met een negatief antwoord terug te sturen. Lees meer
 
 
Geen plafond, iedere vluchteling heeft recht op opvang

Geen plafond, iedere vluchteling heeft recht op opvang

 
In De Standaard bepleit ik een permanente Europese verdeelsleutel, in procenten en niet in aantallen. Lees meer
 
 

Terugkeer uitgeprocedeerde asielzoekers sluitstuk correct asielbeleid

 
21/01/2016 - De terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers blijft het sluitstuk van een correct asielbeleid. Mensen die niet in aanmerking komen voor bescherming moeten opnieuw ons land verlaten. Het aantal terugkeerders – vrijwillig en gedwongen – ligt voor 2015 in de lijn met de cijfers die we in 2014 konden optekenen. Nochtans werden we in 2015 geconfronteerd met een verdubbeling van het aantal asielaanvragen. Belangrijke nuance: heel wat beslissingen over erkenningsverzoeken die dateren van de tweede helft van 2015, werden nog niet genomen en zien we bijgevolg niet terug in de terugkeercijfers. Lees meer
 
 
Vorig jaar vertrokken 4.041 vluchtelingen vrijwillig naar thuisland

Vorig jaar vertrokken 4.041 vluchtelingen vrijwillig naar thuisland

 
20/01/2016 - Het aantal vreemdelingen die gebruik maken van de mogelijkheden voor de vrijwillige terugkeer is al enkele jaren dalende. Terwijl in 2013 nog zo’n 4.705 mensen gebruik maakten van de mogelijkheid voor de vrijwillige terugkeer was dit in 2014 nog slechts 3.664 mensen. In 2015 waren er 4.041 vluchtelingen die vrijwillig terugkeerden naar hun thuisland. Dat bleek uit mijn vraag aan de Staatssecretaris in de commissie Binnenlandse Zaken. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Asiel en migratie

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.