Asiel en migratie

Spreidingsplan goed plan, maar rekening houden met gemeenten en gezinnen

 
3/03/2016 - Vanaf 1 mei zou het spreidingsplan van asielzoekers over de gemeenten in werking treden. In de commissie binnenlandse zaken vroeg ik aan de staatssecretaris  of men hierbij rekening heeft gehouden met de vrijwillige inspanningen die de gemeenten reeds hebben genomen. Lees meer
 
 

Tevreden met evenwichtig spreidingsplan

 
27/02/2016 - Vandaag kwam de federale regering tot een akkoord over het spreidingsplan. Ik ben alvast tevreden. Wij zijn altijd al voorstander  geweest van een evenwichtige spreiding, in plaats van de oprichting van grote centra. Zo zal de spreiding van de kinderen in de Vlaamse scholen hun integratie én die van hun ouders bevorderen. Een evenwichtige spreiding kan en zal tenslotte het draagvlak bij de burger vergroten. Ook voor de bevolking is het namelijk beter om in de eigen gemeente enkele kleinschalige opvanginitiatieven te hebben, eerder dan een grootschalig centrum van pakweg 500 mensen. Met CD&V blijven we pleiten voor een humaan, maar kordaat asielbeleid. Lees meer
 
 

Wordt er ingezet op de wet voor vrijwilligerswerk asielzoekers?

 
16/02/2016 - Sinds mei 2014 kunnen niet alleen erkende vluchtelingen, maar ook asielzoekers vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk vergroot niet alleen de zelfredzaamheid van mensen, maar uit verschillende studies blijkt ook dat wie vrijwilligerswerk doet veel meer kans heeft om aan een job te raken. Bovendien haalt vrijwilligerswerk mensen uit hun isolement. Zeker in deze periode, waarin de opvangcentra vaak overvol zijn, is het belangrijk dat mensen iets te doen hebben, zoals vrijwilligerswerk in het centrum of daarbuiten. Ik stel vast dat tot vandaag van de regeling nog niet veel gebruik wordt gemaakt. Ik heb daar al een vraag over gesteld. Ik vroeg de staatssecretaris naar de vorderingen op dit vlak. Lees meer
 
 

Beschermingsstatuut voor niet-begeleide minderjarige vreemdeling

 
15/02/2016 - Voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) bestaat een specifiek beschermingsstatuut waar zij gebruik kunnen van maken als zij in ons land aankomen voor ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Eens 18 jaar worden ze verder als meerderjarige behandeld. De procedure voorziet in een bescherming indien ze drie jaar voor de meerderjarigheid in ons land verblijven. Als antwoord op mijn vraag aan de staatssecretaris blijkt nu dat er geen afzonderlijke cijfers worden bijgehouden over het aantal vreemdelingen die als niet-begeleide minderjarige vreemdeling zijn toegekomen en waarvan het verblijf werd geregulariseerd op basis van artikel 9bis (humanitaire regularisatie) of 9ter (medische regularisatie). Lees meer
 
 
Europees spreidingsplan blijft ook in België dode letter

Europees spreidingsplan blijft ook in België dode letter

 
25/02/2016 - Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis werden er overeenkomsten gesloten tussen lidstaten voor de installatie van hotspots in Griekenland en Italië, zodat de vluchtelingen daarna verspreid kunnen worden over de lidstaten. België zou hierdoor 4.564 vluchtelingen moeten opvangen op twee jaar tijd. Tot de dag van vandaag blijft de naleving van deze overeenkomst door de lidstaten bijzonder gering. Uit mijn vraag aan de staatssecretaris blijkt dat tot en met 27 januari 14 alleenstaanden uit Eritrea in België zijn aangekomen. Voor 16 anderen werden plaatsen voorzien.  Intussen kijkt iedereen de kat uit de boom. Iedereen strooit verwijten rond en er gebeurt niets. België vangt al veel vluchtelingen op, maar dit gaat om een belangrijk symbool. We moeten een statement maken en tonen dat we doen wat we zeggen. Lees meer
 
 
Hoe gaat het met ons opvangnetwerk?

Hoe gaat het met ons opvangnetwerk?

 
17/02/2016 - Op een bepaald moment in het asielbeleid leek het logisch om verder te gaan in de afbouw van het opvangnetwerk. Het regeerakkoord voorziet ook in een hervorming van het opvangmodel. Met de stijgende aantallen asielaanvragen in de tweede helft van 2015 en vooral de druk aan de buitengrenzen van de Europese Unie lijkt het aanhouden van voldoende buffercapaciteit aangeraden. Ik vroeg de staatssecretaris naar een stand van zaken in de opvang van asielzoekers. Lees meer
 
 

Naar een bevoegdheidscentralisatie voor erkenningsprocedure staatloosheid

 
09/02/2016 - Het regeerakkoord voorziet in een aanpassing van de procedure tot erkenning van de status van staatloosheid. Door een centralisatie op het niveau van het gerechtelijk arrondissement zouden de aanvragen afgewerkt moeten kunnen worden binnen een redelijke termijn. Dit zou bovendien kunnen leiden tot de specialisatie van de betrokken magistraten. Vandaag is er op het terrein heel veel verscheidenheid in de manier waarop de aanvragen behandeld worden en in de termijnen waarbinnen de verschillende rechtbanken de aanvragen tot het statuut van staatloosheid afhandelen. In de commissie Justitie vroeg ik de minister naar de stand van zaken in de hervorming van deze erkenningsprocedure. Lees meer
 
 
In debat op ATV Wakker op Zondag over asielbeleid

In debat op ATV Wakker op Zondag over asielbeleid

 
01/02/2016 - Gisteren zat ik in het debat van ATV Wakker op Zondag over het asielbeleid. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om ons partijstandpunt over de vluchtelingencrisis nogmaals uitvoerig toe te lichten. Ik begrijp dat de mensen met vragen zitten over de huidige vluchtelingencrisis. Maar het is de taak van politici om dit alles uit te leggen aan de mensen. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld moet je opvangen. Maar niet iedereen zal hier blijven. Asielzoekers die erkend worden, zullen moeten integreren. Mensen die worden afgewezen, zullen het land moeten verlaten. Wij staan voor een humaan, maar kordaat beleid. We moeten realistisch zijn. Lees meer
 
 
Dubbelinterview in Gazet van Antwerpen over vluchtelingenbeleid

Dubbelinterview in Gazet van Antwerpen over vluchtelingenbeleid

 
30/01/2016 - Vandaag sta ik in Gazet van Antwerpen met een dubbelinterview over het vluchtelingenbeleid. Wij zijn niet voor open grenzen. Maar onze morele plichten zijn duidelijk, de Conventie van Genève is duidelijk. Daar wijken we niet van af. En we zijn resoluut tegen A- en B-burgers. Lees meer
 
 

Cursussen in opvangcentra ter ondersteuning van de engagementsverklaring

 
20/01/2016 - Naar aanleiding van de incidenten in Keulen zouden er in alle centra cursussen gegeven worden aan asielzoekers over onze normen, waarden, rechten en vrijheden en de gelijkheid tussen man en vrouw. Ik vroeg de staatssecretaris in commissie op welke manier deze initiatieven aangepakt zullen worden. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Asiel en migratie

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.