Asiel en migratie

Vluchtelingendeal met Turkije verder uit te klaren

Vluchtelingendeal met Turkije verder uit te klaren

 
10/03/2016 - Er zit veel in het pre-akkoord waar wij als CD&V altijd voor gepleit. Een gezamenlijke aanpak, steun voor vluchtelingen in Turkije, het terugsturen van economische migranten aan de buitengrenzen of de aanpak van mensenhandel. Maar het knelpunt blijft voor ons dat men mensen die asiel aanvragen in Griekenland, toch en masse zou kunnen terugsturen naar Turkije. Dat land voldoet voor ons niet aan het criterium van een veilig land dat de grondrechten garandeert. Dus het land moet eerst een bocht maken op het vlak van de mensenrechten. Ik wil de recente schending van de persvrijheid niet koppelen aan de vluchtelingendeal, maar het voorspelt niet veel goeds. Het enige lichtpunt: als je gaat spreken over een toetreding tot de EU, kan je dat duidelijk veroordelen. Lees mijn reactie in De Standaard vandaag. Lees meer
 
 
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen kampt met 9.155 achterstallige dossiers

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen kampt met 9.155 achterstallige dossiers

 
09/03/2016 - Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft 13.655 hangende dossiers; 4.500 wordt beschouwd als een normale werkvoorraad. Er is dus een achterstand van 9.155 dossiers. Ook wordt de doorlooptijd van zes maanden (door de enorme instroom van de voorbije maanden) voor Afghanistan, Irak en Syrië niet gehaald. Dit blijkt uit een antwoord op mijn parlementaire vraag aan Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franken. Ik stel vast dat er bij de opvangcentra heel wat ongerustheid is, omdat er weinig asielzoekers doorstromen. In sommige asielcentra is er sinds september zelfs nauwelijks uitstroom. Lees meer
 
 

Meer transparantie voor aanvraag humanitair visum

 
7/03/2016 - Het aantal mensen dat met een humanitair visum naar België komt is het voorbije jaar verdrievoudigd. In totaal werden 843 humanitaire visa uitgereikt. De stijging in het aantal uitgereikte humanitaire visa heeft onder meer te maken met de huidige vluchtelingencrisis. Lees meer
 
 

Vijf na twaalf voor harmonisering Europees asielbeleid

 
6/03/2015 - Morgen vindt de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders plaats. Op de agenda staat de aanpak van  de vluchtelingencrisis. Door de steeds groter wordende druk op de Europese Unie, staan alle ogen op Brussel gericht. “Het is vijf na twaalf om de gemeenschappelijke strategie en uitvoering van deze crisis in een definitieve plooi te leggen.”, zegt CD&V-Kamerlid en asielexperte Nahima Lanjri. Ze lanceert enkele indrukwekkende cijfers, die de verschillen tussen de 28 Europese lidstaten pijnlijk goed blootleggen. Lees meer
 
 

Spreidingsplan goed plan, maar rekening houden met gemeenten en gezinnen

 
3/03/2016 - Vanaf 1 mei zou het spreidingsplan van asielzoekers over de gemeenten in werking treden. In de commissie binnenlandse zaken vroeg ik aan de staatssecretaris  of men hierbij rekening heeft gehouden met de vrijwillige inspanningen die de gemeenten reeds hebben genomen. Lees meer
 
 

Tevreden met evenwichtig spreidingsplan

 
27/02/2016 - Vandaag kwam de federale regering tot een akkoord over het spreidingsplan. Ik ben alvast tevreden. Wij zijn altijd al voorstander  geweest van een evenwichtige spreiding, in plaats van de oprichting van grote centra. Zo zal de spreiding van de kinderen in de Vlaamse scholen hun integratie én die van hun ouders bevorderen. Een evenwichtige spreiding kan en zal tenslotte het draagvlak bij de burger vergroten. Ook voor de bevolking is het namelijk beter om in de eigen gemeente enkele kleinschalige opvanginitiatieven te hebben, eerder dan een grootschalig centrum van pakweg 500 mensen. Met CD&V blijven we pleiten voor een humaan, maar kordaat asielbeleid. Lees meer
 
 

Wordt er ingezet op de wet voor vrijwilligerswerk asielzoekers?

 
16/02/2016 - Sinds mei 2014 kunnen niet alleen erkende vluchtelingen, maar ook asielzoekers vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk vergroot niet alleen de zelfredzaamheid van mensen, maar uit verschillende studies blijkt ook dat wie vrijwilligerswerk doet veel meer kans heeft om aan een job te raken. Bovendien haalt vrijwilligerswerk mensen uit hun isolement. Zeker in deze periode, waarin de opvangcentra vaak overvol zijn, is het belangrijk dat mensen iets te doen hebben, zoals vrijwilligerswerk in het centrum of daarbuiten. Ik stel vast dat tot vandaag van de regeling nog niet veel gebruik wordt gemaakt. Ik heb daar al een vraag over gesteld. Ik vroeg de staatssecretaris naar de vorderingen op dit vlak. Lees meer
 
 

Beschermingsstatuut voor niet-begeleide minderjarige vreemdeling

 
15/02/2016 - Voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) bestaat een specifiek beschermingsstatuut waar zij gebruik kunnen van maken als zij in ons land aankomen voor ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Eens 18 jaar worden ze verder als meerderjarige behandeld. De procedure voorziet in een bescherming indien ze drie jaar voor de meerderjarigheid in ons land verblijven. Als antwoord op mijn vraag aan de staatssecretaris blijkt nu dat er geen afzonderlijke cijfers worden bijgehouden over het aantal vreemdelingen die als niet-begeleide minderjarige vreemdeling zijn toegekomen en waarvan het verblijf werd geregulariseerd op basis van artikel 9bis (humanitaire regularisatie) of 9ter (medische regularisatie). Lees meer
 
 
Europees spreidingsplan blijft ook in België dode letter

Europees spreidingsplan blijft ook in België dode letter

 
25/02/2016 - Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis werden er overeenkomsten gesloten tussen lidstaten voor de installatie van hotspots in Griekenland en Italië, zodat de vluchtelingen daarna verspreid kunnen worden over de lidstaten. België zou hierdoor 4.564 vluchtelingen moeten opvangen op twee jaar tijd. Tot de dag van vandaag blijft de naleving van deze overeenkomst door de lidstaten bijzonder gering. Uit mijn vraag aan de staatssecretaris blijkt dat tot en met 27 januari 14 alleenstaanden uit Eritrea in België zijn aangekomen. Voor 16 anderen werden plaatsen voorzien.  Intussen kijkt iedereen de kat uit de boom. Iedereen strooit verwijten rond en er gebeurt niets. België vangt al veel vluchtelingen op, maar dit gaat om een belangrijk symbool. We moeten een statement maken en tonen dat we doen wat we zeggen. Lees meer
 
 
Hoe gaat het met ons opvangnetwerk?

Hoe gaat het met ons opvangnetwerk?

 
17/02/2016 - Op een bepaald moment in het asielbeleid leek het logisch om verder te gaan in de afbouw van het opvangnetwerk. Het regeerakkoord voorziet ook in een hervorming van het opvangmodel. Met de stijgende aantallen asielaanvragen in de tweede helft van 2015 en vooral de druk aan de buitengrenzen van de Europese Unie lijkt het aanhouden van voldoende buffercapaciteit aangeraden. Ik vroeg de staatssecretaris naar een stand van zaken in de opvang van asielzoekers. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Asiel en migratie

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.