Asiel en migratie

Hervestiging moet vooral op spoor blijven

 
19/05/2016 - In het kader van het Europees asielbeleid werd een afspraak voor de resettlement, hervestiging, van vluchtelingen gemaakt. In 2015 en 2016 zouden 550 plaatsen ingevuld worden voor ons land. In 2015 werden uiteindelijk 250 plaatsen niet ingevuld. In de commissie Binnenlandse Zaken vroeg ik de staatssecretaris naar een stand van zaken in de herhuisvesting van vluchtelingen Lees meer
 
 

Verhoging retributie voor Belgische nationaliteit niet aan de orde

 
07/05/2016 - Een verhoging van de retributie bij de procedure om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, is niet aan de orde. Daarover staat niets in het regeerakkoord. We willen geen rijkebelgenwet. In 2013 stelden we vast dat 150 euro de administratieve kosten dekt. Het kan niet dat die nu veel hoger zou liggen. Bovendien is het de aanvrager zelf die met de nodige bewijzen moet komen. Veel controle is daarbij niet nodig. Lees meer
 
 
Bouw grootschalige opvangcentra af en benut de plaatsen in de gemeenten

Bouw grootschalige opvangcentra af en benut de plaatsen in de gemeenten

 
29/04/2016 - Nadat enkele maanden geleden de gemeentebesturen nog herhaaldelijk werden aangemaand om extra opvangplaatsen voor asielzoekers te creëren, worden ze nu vooral geconfronteerd met de leegstand van woningen en appartementen die zij in orde hebben gebracht, wat vaak duizenden euro’s heeft gekost. Een goed opvangbeleid houdt uiteraard rekening met de instroom. Een goed opvangbeleid houdt ook rekening met de partners die voor dat opvangbeleid nodig zijn. In de plenaire vergadering van 28 april vroeg ik de staatssecretaris de grootschalige noodopvangcentra zo snel mogelijk af te bouwen en de overbevolking in de centra aan te pakken. Lees meer
 
 
Bevel tot terugkeer bij schoolgaande kinderen: prangende situaties

Bevel tot terugkeer bij schoolgaande kinderen: prangende situaties

 
25/04/2016 - Eind februari verschenen er berichten in de media over de uitwijzing van schoolgaande kinderen die hier soms jarenlang verbleven. Zo werd een Kosovaars meisje met Kerstmis samen met haar ouder uitgewezen. De ouders waren bereid om mee te werken aan de terugkeer als hun dochter haar diploma nog kon halen. Er moet zo correct mogelijk worden omgegaan met dergelijke prangende humanitaire situaties. Daarom vroeg ik aan de staatssecretaris of er voor deze jongeren een tijdelijke regeling kan uitgewerkt worden, zodat ze hun opleiding of scholing kunnen voltooien.  Lees meer
 
 

Visa voor vrijwilligerswerk in ons land

 
25/04/2016 - Mensen die in de opvang zitten en andere groepen die hier legaal verblijven hebben we met de wet op het vrijwilligerswerk nu ook toegang gegeven tot vrijwilligerswerk. Nu blijkt dat de dienst vreemdelingenzaken deze wet verkeerd interpreteert. De DVZ interpreteert het zo dat mensen die vanuit het buitenland vrijwilligerswerk willen komen doen in ons land geen visum mogen geven. Zo zijn er gevallen gekend waarbij een aanvraag tot vrijwilligerswerk in het kader van een uitwisselingsprogramma werd geweigerd. Dit kan niet de bedoeling zijn. Daarom vroeg ik aan de staatssecretaris voor asiel & migratie of hij dit probleem met DVZ ondertussen heeft opgelost.  Lees meer
 
 
Bijsturing preopvang en preregistratie noodzakelijk

Bijsturing preopvang en preregistratie noodzakelijk

 
23/04/2016 - De preopvang werd in september 2015 in het leven geroepen om de hoge instroom aan asielzoekers de baas te kunnen en de wachtende mensen een dak boven het hoofd te bieden. In de commissie Binnenlandse zaken vroeg ik de staatssecretaris of de preopvang in zijn huidige vorm vandaag nog nodig is, aangezien het aantal asielaanvragen in dalende lijn is. Lees meer
 
 

Processen-verbaal voor schijnsamenwoonst in stijgende lijn

 
12/04/2016 - Verschillende wetten hebben de bedoeling de controle en de bestraffing op het afsluiten van schijnhuwelijken te versterken en sancties te voorzien tegen het afsluiten van een schijnwettelijke samenlevingscontract. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft in 2013 zo’n 8.348 onderzoeken naar mogelijke misbruiken gevoerd. In 215 gevallen werd een reeds in het buitenland afgesloten huwelijk geweigerd en in 102 gevallen werd de afsluiting van het wettelijk samenlevingscontract geweigerd. Ik stelde hierover een vraag aan de minister. Lees meer
 
 

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen beschermen tegen mensenhandelaars

 
21/03/2015 - Volgens Europol verdwijnen minstens 10 000 niet-begeleide minderjarigen spoorloos na hun aankomst in Europa. In ons land behandelt Child Focus 60 dergelijke gevallen. Ik vroeg aan de staatssecretaris van asiel en migratie welke maatregelen er worden genomen in de collectieve centra om niet-begeleide minderjarigen beter te beschermen, zodat zij niet in de handen vallen van mensenhandelaars. Lees meer
 
 
Totaalaanpak voor een gecontroleerd en rechtvaardig vluchtelingenbeleid

Totaalaanpak voor een gecontroleerd en rechtvaardig vluchtelingenbeleid

 
18/03/2016 - De Europese staatshoofden en regeringsleiders zaten gisteren en vandaag samen over de precieze invulling van het migratieakkoord met Turkije. Voor Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) en mezelf is het cruciaal dat we een stevige grip krijgen op de vluchtelingenstroom, door bij het binnenkomen in Europa zo snel mogelijk een onderscheid te maken tussen (oorlogs)vluchtelingen, die onze bescherming nodig hebben, en irreguliere migranten, die we terug naar Turkije moeten kunnen sturen. Dat is essentieel om het business model van de smokkelaars droog te leggen  en te vermijden dat mensen nog langer in gammele bootjes stappen. Lees meer
 
 

Achterstand naturalisaties slinkt zienderogen

 
11/03/2016 - Gisteren werden in de Kamer 1.053 aanvragen tot naturalisatie goedgekeurd. De snel-Belgwet was toch afgevoerd? We werken de achterstand uit het verleden weg. In totaal wachten nog bijna 23.000 dossiers op behandeling door de commissie naturalisaties. De ervaring leert dat zowat 1 op 3 daarvan positief beoordeeld zal worden. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Asiel en migratie

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.