Asiel en migratie

Visa voor vrijwilligerswerk in ons land

 
25/04/2016 - Mensen die in de opvang zitten en andere groepen die hier legaal verblijven hebben we met de wet op het vrijwilligerswerk nu ook toegang gegeven tot vrijwilligerswerk. Nu blijkt dat de dienst vreemdelingenzaken deze wet verkeerd interpreteert. De DVZ interpreteert het zo dat mensen die vanuit het buitenland vrijwilligerswerk willen komen doen in ons land geen visum mogen geven. Zo zijn er gevallen gekend waarbij een aanvraag tot vrijwilligerswerk in het kader van een uitwisselingsprogramma werd geweigerd. Dit kan niet de bedoeling zijn. Daarom vroeg ik aan de staatssecretaris voor asiel & migratie of hij dit probleem met DVZ ondertussen heeft opgelost.  Lees meer
 
 
Bijsturing preopvang en preregistratie noodzakelijk

Bijsturing preopvang en preregistratie noodzakelijk

 
23/04/2016 - De preopvang werd in september 2015 in het leven geroepen om de hoge instroom aan asielzoekers de baas te kunnen en de wachtende mensen een dak boven het hoofd te bieden. In de commissie Binnenlandse zaken vroeg ik de staatssecretaris of de preopvang in zijn huidige vorm vandaag nog nodig is, aangezien het aantal asielaanvragen in dalende lijn is. Lees meer
 
 

Processen-verbaal voor schijnsamenwoonst in stijgende lijn

 
12/04/2016 - Verschillende wetten hebben de bedoeling de controle en de bestraffing op het afsluiten van schijnhuwelijken te versterken en sancties te voorzien tegen het afsluiten van een schijnwettelijke samenlevingscontract. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft in 2013 zo’n 8.348 onderzoeken naar mogelijke misbruiken gevoerd. In 215 gevallen werd een reeds in het buitenland afgesloten huwelijk geweigerd en in 102 gevallen werd de afsluiting van het wettelijk samenlevingscontract geweigerd. Ik stelde hierover een vraag aan de minister. Lees meer
 
 

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen beschermen tegen mensenhandelaars

 
21/03/2015 - Volgens Europol verdwijnen minstens 10 000 niet-begeleide minderjarigen spoorloos na hun aankomst in Europa. In ons land behandelt Child Focus 60 dergelijke gevallen. Ik vroeg aan de staatssecretaris van asiel en migratie welke maatregelen er worden genomen in de collectieve centra om niet-begeleide minderjarigen beter te beschermen, zodat zij niet in de handen vallen van mensenhandelaars. Lees meer
 
 
Totaalaanpak voor een gecontroleerd en rechtvaardig vluchtelingenbeleid

Totaalaanpak voor een gecontroleerd en rechtvaardig vluchtelingenbeleid

 
18/03/2016 - De Europese staatshoofden en regeringsleiders zaten gisteren en vandaag samen over de precieze invulling van het migratieakkoord met Turkije. Voor Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) en mezelf is het cruciaal dat we een stevige grip krijgen op de vluchtelingenstroom, door bij het binnenkomen in Europa zo snel mogelijk een onderscheid te maken tussen (oorlogs)vluchtelingen, die onze bescherming nodig hebben, en irreguliere migranten, die we terug naar Turkije moeten kunnen sturen. Dat is essentieel om het business model van de smokkelaars droog te leggen  en te vermijden dat mensen nog langer in gammele bootjes stappen. Lees meer
 
 

Achterstand naturalisaties slinkt zienderogen

 
11/03/2016 - Gisteren werden in de Kamer 1.053 aanvragen tot naturalisatie goedgekeurd. De snel-Belgwet was toch afgevoerd? We werken de achterstand uit het verleden weg. In totaal wachten nog bijna 23.000 dossiers op behandeling door de commissie naturalisaties. De ervaring leert dat zowat 1 op 3 daarvan positief beoordeeld zal worden. Lees meer
 
 
Vluchtelingendeal met Turkije verder uit te klaren

Vluchtelingendeal met Turkije verder uit te klaren

 
10/03/2016 - Er zit veel in het pre-akkoord waar wij als CD&V altijd voor gepleit. Een gezamenlijke aanpak, steun voor vluchtelingen in Turkije, het terugsturen van economische migranten aan de buitengrenzen of de aanpak van mensenhandel. Maar het knelpunt blijft voor ons dat men mensen die asiel aanvragen in Griekenland, toch en masse zou kunnen terugsturen naar Turkije. Dat land voldoet voor ons niet aan het criterium van een veilig land dat de grondrechten garandeert. Dus het land moet eerst een bocht maken op het vlak van de mensenrechten. Ik wil de recente schending van de persvrijheid niet koppelen aan de vluchtelingendeal, maar het voorspelt niet veel goeds. Het enige lichtpunt: als je gaat spreken over een toetreding tot de EU, kan je dat duidelijk veroordelen. Lees mijn reactie in De Standaard vandaag. Lees meer
 
 
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen kampt met 9.155 achterstallige dossiers

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen kampt met 9.155 achterstallige dossiers

 
09/03/2016 - Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft 13.655 hangende dossiers; 4.500 wordt beschouwd als een normale werkvoorraad. Er is dus een achterstand van 9.155 dossiers. Ook wordt de doorlooptijd van zes maanden (door de enorme instroom van de voorbije maanden) voor Afghanistan, Irak en Syrië niet gehaald. Dit blijkt uit een antwoord op mijn parlementaire vraag aan Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franken. Ik stel vast dat er bij de opvangcentra heel wat ongerustheid is, omdat er weinig asielzoekers doorstromen. In sommige asielcentra is er sinds september zelfs nauwelijks uitstroom. Lees meer
 
 

Meer transparantie voor aanvraag humanitair visum

 
7/03/2016 - Het aantal mensen dat met een humanitair visum naar België komt is het voorbije jaar verdrievoudigd. In totaal werden 843 humanitaire visa uitgereikt. De stijging in het aantal uitgereikte humanitaire visa heeft onder meer te maken met de huidige vluchtelingencrisis. Lees meer
 
 

Vijf na twaalf voor harmonisering Europees asielbeleid

 
6/03/2015 - Morgen vindt de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders plaats. Op de agenda staat de aanpak van  de vluchtelingencrisis. Door de steeds groter wordende druk op de Europese Unie, staan alle ogen op Brussel gericht. “Het is vijf na twaalf om de gemeenschappelijke strategie en uitvoering van deze crisis in een definitieve plooi te leggen.”, zegt CD&V-Kamerlid en asielexperte Nahima Lanjri. Ze lanceert enkele indrukwekkende cijfers, die de verschillen tussen de 28 Europese lidstaten pijnlijk goed blootleggen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Asiel en migratie

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.