Asiel en migratie

Kinderpardon geen oplossing voor regularisatie

Kinderpardon geen oplossing voor regularisatie

 
29/08/2016 - Het verhaal van Djellza over haar uitwijzing is erg, maar een collectief kinderpardon is geen oplossing om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Het regeerakkoord voorziet geen collectieve regularisaties meer. De noodzaak tot regularisatie moet maximaal worden weggewerkt door snelle procedures en een correct terugkeerbeleid te garanderen. De invoering van een nieuw migratiewetboek en een efficiënt beleid zijn daarbij cruciaal. Tot slot kan de regering de dossiers geval per geval bekijken en indien mogelijk op een humanitaire manier een regularisatie toekennen.   Lees meer
 
 
Ontwikkelingshulp niet koppelen aan terugkeer

Ontwikkelingshulp niet koppelen aan terugkeer

 
25/08/2016 - De afgelopen dagen werd het idee gelanceerd om ontwikkelingshulp te koppelen aan het terugnemen van mensen zonder papieren. Zo zouden landen geen ontwikkelingshulp meer krijgen als ze weigeren illegale migranten terug te nemen. Het zou onverstandig zijn mocht dit voorstel er ooit doorkomen.  Als we de ontwikkelingssamenwerking afbouwen treffen we de foute mensen. De politici die over terugname uitgeprocedeerden beslissen zullen niet geraakt worden, de gewone man wel. Ontwikkelingssamenwerking is één van de vele elementen die migratie op lange termijn net tegengaan door die landen en de levensomstandigheden daar te verbeteren. Die afbouwen zal alleen maar voor migratie zorgen. Terugnameakkoorden zijn nodig, maar moeten op een ander manier afgedwongen worden. Liefst gebeurt dit in een Europees verband. Dit geeft ons sowieso al een sterkere positie.  Lees meer
 
 

Kindhuwelijken in kaart brengen

 
18/07/2016 - Unicef strijdt al een hele tijd tegen kindhuwelijken. Dat is ook niet meer dan logisch, want iedereen die in het huwelijk treedt zou dat eigenlijk in volle vrijheid en uit volle overtuiging moeten doen. Dat vereist ook maturiteit en dus meerderjarigheid. Hoewel het in ons land verboden is, worden we er hier toch meer mee geconfronteerd dan vroeger. Dat is ten gevolge van de vluchtelingencrisis die er vooral vorig jaar was en waarvan we de gevolgen nog zien in onze opvangcentra.  Lees meer
 
 
Tevreden met beslissing Europese Commissie voor harmonisering Europees asielbeleid

Tevreden met beslissing Europese Commissie voor harmonisering Europees asielbeleid

 
15/07/2016 - Ik verwelkom de voorstellen van de Europese Commissie die deze week werden gelanceerd. Eindelijk wordt de stap gezet naar een verdere harmonisering van het Europese asielbeleid. Het kan niet zijn dat de diverse lidstaten gemeenschappelijke regels zo verschillend toepassen. Als we deze, maar ook toekomstige vluchtelingencrisissen op een goede manier willen aanpakken, moet er solidariteit tussen de verschillende lidstaten bestaan. Niet alle lasten mogen terecht komen op de schouders van slechts een aantal onder hen. Een verdere harmonisering moet er voor zorgen dat elke lidstaat zijn verantwoordelijkheid opneemt zodat het asielshoppen eindelijk tot het verleden behoort. Als we niet komen tot een evenwichtig beleid naar ieders draagkracht, ondermijnen we het draagvlak bij de bevolking. Lees meer
 
 
Infoavond: wat kan ik doen voor minderjarige vluchtelingen?

Infoavond: wat kan ik doen voor minderjarige vluchtelingen?

 
20/06/2016 - Onder de vele vluchtelingen die in ons land toekomen, zitten ook heel wat kinderen en jongeren die alleen, zonder ouders of familie, op de vlucht zijn. Dinsdagavond 31 mei organiseerde ik samen met Beweging.net Antwerpen een geslaagde infoavond ron mijd de ondersteuning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Lees meer
 
 
Bij afbouw opvangplaatsen rekening houden met kinderen

Bij afbouw opvangplaatsen rekening houden met kinderen

 
10/06/2016 - Bij de afbouw van het aantal opvangplaatsen moeten we ook rekening houden met de kinderen. Ik heb begin maart al gevraagd om kinderen niet zomaar over te plaatsen naar een andere regio of taalgebied. Ik heb diezelfde vraag gisteren herhaald in de plenaire vergadering. Lees meer
 
 

Neutrale dienstverlening belangrijker dan neutrale kledij

 
04/06/2016 - Het is één zaak om een uniform te dragen. Maar mensen moeten hun identiteit kunnen uiten in hun kledij, zolang ze neutraal handelen. Mijn reactie vandaag in De Standaard. Lees meer
 
 

Wet op gezinshereniging: nood aan verfijning

 
2/06/2016 - Huwelijksmigratie blijft één van de belangrijkste migratiekanalen naar ons land. In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat we de wet op de gezinshereniging zullen verfijnen waar dat nodig is.  Lees meer
 
 
Voorzichtigheid en realisme gevraagd bij afbouw opvangplaatsen

Voorzichtigheid en realisme gevraagd bij afbouw opvangplaatsen

 
30/05/2016 - Momenteel zien we in ons land een verminderde instroom van asielzoekers. Het is logisch dat men het aantal opvangplaatsen dan gaat afbouwen. Ik heb tijdens de plenaire zitting in de Kamer daarbij drie mogelijke problemen aangekaart. Lees meer
 
 

Duidelijkheid over gelijktijdige procedures voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

 
19/05/2016 - Sinds de goedkeuring van mijn wet van 26 februari 2015 mogen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen twee procedures tegelijk opstarten, namelijk een procedure voor een asielaanvraag en een procedure voor de aanvraag van een bijzonder beschermingsstatuut. Bij vorige vragen bleek dat geen of zeer weinig mensen die dubbele procedure aanvragen. Er bleken onduidelijkheden te bestaan bij de administratie over de documenten die voor beide procedures moesten worden afgeleverd. Ik vroeg de staatssecretaris in de commissie Binnenlandse Zaken of de onduidelijkheid intussen was opgelost. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Asiel en migratie

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.