Asiel en migratie

Infoavond: wat kan ik doen voor minderjarige vluchtelingen?

Infoavond: wat kan ik doen voor minderjarige vluchtelingen?

 
20/06/2016 - Onder de vele vluchtelingen die in ons land toekomen, zitten ook heel wat kinderen en jongeren die alleen, zonder ouders of familie, op de vlucht zijn. Dinsdagavond 31 mei organiseerde ik samen met Beweging.net Antwerpen een geslaagde infoavond ron mijd de ondersteuning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Lees meer
 
 
Bij afbouw opvangplaatsen rekening houden met kinderen

Bij afbouw opvangplaatsen rekening houden met kinderen

 
10/06/2016 - Bij de afbouw van het aantal opvangplaatsen moeten we ook rekening houden met de kinderen. Ik heb begin maart al gevraagd om kinderen niet zomaar over te plaatsen naar een andere regio of taalgebied. Ik heb diezelfde vraag gisteren herhaald in de plenaire vergadering. Lees meer
 
 

Neutrale dienstverlening belangrijker dan neutrale kledij

 
04/06/2016 - Het is één zaak om een uniform te dragen. Maar mensen moeten hun identiteit kunnen uiten in hun kledij, zolang ze neutraal handelen. Mijn reactie vandaag in De Standaard. Lees meer
 
 

Wet op gezinshereniging: nood aan verfijning

 
2/06/2016 - Huwelijksmigratie blijft één van de belangrijkste migratiekanalen naar ons land. In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat we de wet op de gezinshereniging zullen verfijnen waar dat nodig is.  Lees meer
 
 
Voorzichtigheid en realisme gevraagd bij afbouw opvangplaatsen

Voorzichtigheid en realisme gevraagd bij afbouw opvangplaatsen

 
30/05/2016 - Momenteel zien we in ons land een verminderde instroom van asielzoekers. Het is logisch dat men het aantal opvangplaatsen dan gaat afbouwen. Ik heb tijdens de plenaire zitting in de Kamer daarbij drie mogelijke problemen aangekaart. Lees meer
 
 

Duidelijkheid over gelijktijdige procedures voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

 
19/05/2016 - Sinds de goedkeuring van mijn wet van 26 februari 2015 mogen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen twee procedures tegelijk opstarten, namelijk een procedure voor een asielaanvraag en een procedure voor de aanvraag van een bijzonder beschermingsstatuut. Bij vorige vragen bleek dat geen of zeer weinig mensen die dubbele procedure aanvragen. Er bleken onduidelijkheden te bestaan bij de administratie over de documenten die voor beide procedures moesten worden afgeleverd. Ik vroeg de staatssecretaris in de commissie Binnenlandse Zaken of de onduidelijkheid intussen was opgelost. Lees meer
 
 

Hervestiging moet vooral op spoor blijven

 
19/05/2016 - In het kader van het Europees asielbeleid werd een afspraak voor de resettlement, hervestiging, van vluchtelingen gemaakt. In 2015 en 2016 zouden 550 plaatsen ingevuld worden voor ons land. In 2015 werden uiteindelijk 250 plaatsen niet ingevuld. In de commissie Binnenlandse Zaken vroeg ik de staatssecretaris naar een stand van zaken in de herhuisvesting van vluchtelingen Lees meer
 
 

Verhoging retributie voor Belgische nationaliteit niet aan de orde

 
07/05/2016 - Een verhoging van de retributie bij de procedure om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, is niet aan de orde. Daarover staat niets in het regeerakkoord. We willen geen rijkebelgenwet. In 2013 stelden we vast dat 150 euro de administratieve kosten dekt. Het kan niet dat die nu veel hoger zou liggen. Bovendien is het de aanvrager zelf die met de nodige bewijzen moet komen. Veel controle is daarbij niet nodig. Lees meer
 
 
Bouw grootschalige opvangcentra af en benut de plaatsen in de gemeenten

Bouw grootschalige opvangcentra af en benut de plaatsen in de gemeenten

 
29/04/2016 - Nadat enkele maanden geleden de gemeentebesturen nog herhaaldelijk werden aangemaand om extra opvangplaatsen voor asielzoekers te creëren, worden ze nu vooral geconfronteerd met de leegstand van woningen en appartementen die zij in orde hebben gebracht, wat vaak duizenden euro’s heeft gekost. Een goed opvangbeleid houdt uiteraard rekening met de instroom. Een goed opvangbeleid houdt ook rekening met de partners die voor dat opvangbeleid nodig zijn. In de plenaire vergadering van 28 april vroeg ik de staatssecretaris de grootschalige noodopvangcentra zo snel mogelijk af te bouwen en de overbevolking in de centra aan te pakken. Lees meer
 
 
Bevel tot terugkeer bij schoolgaande kinderen: prangende situaties

Bevel tot terugkeer bij schoolgaande kinderen: prangende situaties

 
25/04/2016 - Eind februari verschenen er berichten in de media over de uitwijzing van schoolgaande kinderen die hier soms jarenlang verbleven. Zo werd een Kosovaars meisje met Kerstmis samen met haar ouder uitgewezen. De ouders waren bereid om mee te werken aan de terugkeer als hun dochter haar diploma nog kon halen. Er moet zo correct mogelijk worden omgegaan met dergelijke prangende humanitaire situaties. Daarom vroeg ik aan de staatssecretaris of er voor deze jongeren een tijdelijke regeling kan uitgewerkt worden, zodat ze hun opleiding of scholing kunnen voltooien.  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Asiel en migratie

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.