Asiel en migratie

Nood aan betere omkadering in het uitreiken van humanitaire visa

Nood aan betere omkadering in het uitreiken van humanitaire visa

 
21/11/2016 - De staatssecretaris voor asiel&migratie kan in bepaalde situaties een humanitair visum uitreiken aan mensen  die naar ons land willen komen, maar  er  op  een  of  andere  manier  niet geraken, terwijl zij  hier wel  bijvoorbeeld familiebanden  hebben.  Lees meer
 
 

Graag duidelijkheid over leefloon voor EU-burgers

 
18/11/2016 - Als een EU-burger drie opeenvolgende maanden een leefloon krijgt en nog geen drie jaar in ons land verblijft, dan kan hij/zij aanzien worden als een belasting voor onze sociale bijstand. De POD Maatschappelijke Integratie gaat na of iemand al dan niet een zware belasting vormt voor ons sociale bijstandssysteem. Dat doen ze op basis van een automatische uitwisseling van informatie met het OCMW. Indien nodig stuurt de FOD Maatschappelijke Integratie het dossier door naar DVZ, die over een intrekking van de verblijfsvergunning zal beslissen. De staatssecretaris communiceerde in het verleden dat  hij wilde dat Europeanen geen aanspraak meer zouden kunnen maken op een leefloon. Ik vroeg om verduidelijking in de commissie Binnenlandse Zaken. Lees meer
 
 
Nog belangrijke weg voor hervestiging vluchtelingen

Nog belangrijke weg voor hervestiging vluchtelingen

 
18/11/2016 - In het kader van het Europese asielbeleid werden vorig jaar afspraken gemaakt voor de hervestiging en relocatie van vluchtelingen. Hervestiging gebeurt vanuit landen buiten de EU (nl. de buurlanden van de conflictgebieden), relocatie gebeurt vanuit Griekenland en Italië naar andere lidstaten van de Europese Unie. Tot op vandaag werden nog maar een beperkt aantal personen effectief hervestigd en gereloceerd. Ik vroeg de staatssecretaris naar een stand van zaken. Lees meer
 
 

Geen toeloop na ontruiming vluchtelingenkamp Calais

 
18/11/2016 - Het vluchtelingenkamp van Calais in Noord-Frankrijk werd intussen ontruimd. Ik vroeg de staatssecretaris welke effecten deze ontruiming had op ons land. Lees meer
 
 

Vertienvoudiging van het aantal Turkse asielaanvragen na couppoging

 
16/11/2016 - De mislukte staatsgreep in Turkije heeft tot een heksenjacht geleid op mensen die het regime als staatsgevaarlijk beschouwd.  De vervolging van deze mensen laat zich in verschillende landen voelen, ook bij onsSinds de mislukte couppoging hebben al 226 Turken in ons land een asielaanvraag ingediend. Dat is een vertienvoudiging van het aantal asielaanvragen. Mensen die willen vluchten kunnen vaak Turkije niet uit, omdat hun paspoorten worden ingehouden of ongeldig verklaard als ze weg willen. Indien ze er toch in slagen om het land te ontvluchten dan worden de familieleden die zijn achtergebleven gechanteerd. Deze middeleeuwse praktijken kunnen we niet zomaar tolereren. Ons land moet via diplomatieke weg druk uitoefenen op Turkije om hier een eind te maken aan deze heksenjacht.    Lees meer
 
 

Kwalitatieve informatieuitwisseling broodnodig voor een correcte risicoanalyse bij gedwongen terugkeer

 
27/09/2016 - In het recent jaarlijks rapport van de AIG, de algemene inspectie van de federale politie, wordt een overzicht gegeven van de controles die zij uitoefent op de politiediensten in het kader van de begeleiding van mensen die gedwongen worden uitgewezen. Het rapport van 2015 voorziet nu ook in aanbevelingen. Momenteel blijkt er weinig of geen kennis of informatie over de psychosociale toestand van de te verwijderen persoon aanwezig te zijn. Deze kan wel nuttig zijn om een betere inschatting te maken van de risico’s. Ik vroeg de minister van Binnenlandse Zaken welke maatregelen intussen werden genomen om dit probleem te verhelpen en of er nog maatregelen zullen volgen? Lees meer
 
 

Gemeenteambtenaren informeren nog te vaak verkeerd over nationaliteitsverwerving

 
26/09/2016 - Als actief lid en voorzitter van de commissie voor de Naturalisaties ontvang ik regelmatig vragen van mensen over naturalisatie en nationaliteitsverwerving, maar ook verhalen, waarbij ik vaststel dat zij heel vaak door de gemeente verkeerdelijk zijn geïnformeerd. Ik vroeg in de commissie Justitie aan minister Koen Geens hoe de gemeenteambtenaren in het verleden op de hoogte gebracht werden, van wijzigingen in de wetgeving en hoe dit vandaag verloopt. Lees meer
 
 
Bezorgd over gevallen van huisvredebreuk door politie

Bezorgd over gevallen van huisvredebreuk door politie

 
24/09/2016 - Wanneer mensen illegaal in ons land verblijven, kan de politie hen oppakken met het oog op uitwijzing. Maar, om de woning te betreden heeft men telkens een (rechterlijk) mandaat of toestemming van de bewoner zelf nodig. In antwoord op mijn mondelinge vraag zei de minister dat er helemaal geen toestemming hoeft gegeven te worden door de mensen die de woning bezetten, noch hoeft hiervoor een rechterlijke toestemming verleend te worden. Deze visie is niet correct en schendt bovendien de Grondwet. Het uitwijsbeleid is het cruciale sluitstuk van ons asielbeleid, maar moet wel volgens de regels van de rechtsstaat gebeuren. Vandaag in De Morgen. Lees meer
 
 
119 asielzoekers hervestigd, nog 3.693 te gaan

119 asielzoekers hervestigd, nog 3.693 te gaan

 
22/09/2016 -Het Europees spreidingsplan voor vluchtelingen viert vandaag zijn eerste verjaardag. Over een periode van twee jaar tijd moeten 25 Europese lidstaten in totaal 160.000 vluchtelingen overnemen uit ‘frontstaten’ Italië, Griekenland en - sinds kort - ook Turkije.Van de 98.255 toegewezen plaatsen werden er nog geen 5.000 ingevuld. Voor België staat de teller op 119. Griekenland en Italië zijn aan het verdrinken. Maar het is nog niet te laat.Voor België staat de teller op 29 mensen uit Italië en 90 uit Griekenland, waarmee ons land in het peloton meefietst. Er werd al plaats gecreëerd voor 230 mensen. 300 vluchtelingen per maand opvangen is realistisch. Eind vorig jaar klopten elke dag vijfhonderd mensen aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Die asielcrisis is voorbij, dus mits een goede organisatie, mag het geen probleem zijn om aan de verplichtingen van het spreidingsplan te voldoen. Ik wil aan de alarmbel trekken, maar het is zeker nog niet te laat. De kinderziektes zijn nu van de baan. Eens het verdeelsysteem op gang komt, kan het snel gaan. Maar we moeten de schade van het voorbije jaar wel inhalen, of de boel ontploft. Lees het artikel op De Standaard Online.   Lees meer
 
 
Historische achterstand naturalisatiedossiers daalde met ruim 16.000

Historische achterstand naturalisatiedossiers daalde met ruim 16.000

 
02/09/2016 - In juli 2014 wachtten nog 36.642 dossiers op behandeling. Vandaag staat de teller op 20.415.  Sinds het begin van de legislatuur werd zo 45% van de achterstand in naturalisatiedossiers al weggewerkt. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Asiel en migratie

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.