Asiel en migratie

Staatloosheid wordt in de toekomst sneller verholpen

Staatloosheid wordt in de toekomst sneller verholpen

 
13/01/2017 - Ik heb in het verleden al aangedrongen op een oplossing voor staatlozen en ben dan ook tevreden dat federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een voorstel in de Kamer heeft ingediend om de aanvraagprocedure voor het statuut van staatlozen te hervormen. Dat antwoordde hij op mijn mondelinge vraag. Ik ben blij dat de minister het regeerakkoord op dit punt uitvoert. Zijn hervorming zal zorgen voor snellere beslissingen en voor meer expertise bij de bevoegde rechtbanken. Daardoor kan ook het misbruik en de uitbuiting van staatlozen een halt worden toegeroepen. Lees meer
 
 
Achterstand naturalisatiedossiers wordt weggewerkt

Achterstand naturalisatiedossiers wordt weggewerkt

 
06/01/2017 - Aan het begin van de legislatuur, in juli 2014, wachtten nog 36.642 naturalisatiedossiers op behandeling. Op twee jaar tijd daalde de achterstand met de helft door het harde werk van de commissie Naturalisaties, waarvan ik de voorzitster ben. In 2016 werden er bijna 7.000 naturalisatiedossiers weggewerkt. De afgelopen 2  jaar werden er bovendien ruim 5.500 dossiers geklasseerd zonder gevolg, omdat deze mensen intussen Belg werden via de gemeentelijke procedure, omdat ze verhuisden naar het buitenland of omwille van overlijden. Vorig jaar werden nog maar 99 aanvragen tot naturalisatie ingediend via de Kamer. Lees hier mijn interview in De Morgen, inclusief verduidelijkingen. Lees meer
 
 
Geen belastingvoordeel voor asielzoekers die nog in opvang zitten zonder werk

Geen belastingvoordeel voor asielzoekers die nog in opvang zitten zonder werk

 
16/12/2016 - Asielzoekers die tijdens hun procedure materiële ondersteuning krijgen van de overheid, zullen niet langer kunnen genieten van sommige belastingkredieten. “De wetgeving is op dit punt niet logisch. Terwijl men hulp ontvangt van de overheid op vlak van huisvesting, voedsel en medische zorgen, kan er tegelijkertijd ook beroep gedaan worden op een aantal belastingvoordelen, ook al werkt men niet. Dat kan leiden tot een positief saldo dat men – zonder het te vragen – van de fiscus ‘terug trekt’.”, zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. Volksvertegenwoordiger en CD&V-asielexperte Nahima Lanjri treedt hem bij: “Het spreekt voor zich dat van zodra men werkt en bijdragen betaalt, het gewone belastingstelsel van toepassing is. Maar zolang men in de opvang verblijft en niet werkt, zouden deze belastingvoordelen niet toegekend mogen worden.”. De twee CD&V’ers dienden begin dit jaar een wetsvoorstel in. De regering zorgt nu ook voor een oplossing om dit hiaat in de wetgeving weg te werken. Lees meer
 
 
Humanitair visum is en blijft een gunstmaatregel

Humanitair visum is en blijft een gunstmaatregel

 
11/12/2016 - Een humanitair visum is een gunstmaatregel. Je moet dit geval per geval en met menselijke ogen blijven bekijken. Het is niet aan een rechter om visa uit te delen, maar de weigering van het humanitair visum moest beter beargumenteerd worden. Ofwel geeft de staatssecretaris nu het visum, ofwel betaalt hij de boete. Het is ieders volste recht om in beroep te gaan tegen een rechterlijke uitspraak, maar een campagne opzetten en mensen oproepen tot een virtuele betoging tegen de rechtsstaat kan niet. Vandaag in debat gegaan in de Zevende Dag. Lees meer
 
 
Beleid asiel & migratie moet regeerkoord respecteren

Beleid asiel & migratie moet regeerkoord respecteren

 
30/11/2016 - Vandaag kwam staatssecretaris voor asiel en migratie zijn beleidsnota toelichten in de commissie Binnenlandse Zaken. Ik vind het bovenal belangrijk dat het regeerakkoord als leidraad wordt genomen. Wij vinden ook dat misbruiken moeten worden aangepakt en terugkeer gestimuleerd. Daar heb ik in het verleden ook meermaals voor gepleit. Ik heb echter wel een aantal bedenkingen bij wat de staatssecretaris in zijn beleidsnota had opgenomen, zoals de toepassing van de Dublinregels op asielzoekers die van Griekenland komen, de verstrenging van de voorwaarden voor gezinsherenigers en de situatie voor de lokale opvanginitiatieven. Lees meer
 
 

Welke plannen met Commissie van Advies voor Vluchtelingen?

 
22/11/2016 - De Commissie van Advies voor Vluchtelingen kan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie adviseren over verschillende vormen van verblijfsaanvragen. De eindbeslissing blijft echter altijd bij de staatssecretaris zelf. Zo werd een beroep gedaan op de CAV bij de behandeling van de regularisatieaanvragen (9bis) tussen 15 september 2009 en 15 december van datzelfde jaar. Ondertussen wordt er niet meer veel beroep op gedaan, ondanks de nuttige adviezen die ze kan verlenen. Ik vroeg de Staatssecretaris naar zijn plannen omtrent deze commissie. Lees meer
 
 
Nood aan betere omkadering in het uitreiken van humanitaire visa

Nood aan betere omkadering in het uitreiken van humanitaire visa

 
21/11/2016 - De staatssecretaris voor asiel&migratie kan in bepaalde situaties een humanitair visum uitreiken aan mensen  die naar ons land willen komen, maar  er  op  een  of  andere  manier  niet geraken, terwijl zij  hier wel  bijvoorbeeld familiebanden  hebben.  Lees meer
 
 

Graag duidelijkheid over leefloon voor EU-burgers

 
18/11/2016 - Als een EU-burger drie opeenvolgende maanden een leefloon krijgt en nog geen drie jaar in ons land verblijft, dan kan hij/zij aanzien worden als een belasting voor onze sociale bijstand. De POD Maatschappelijke Integratie gaat na of iemand al dan niet een zware belasting vormt voor ons sociale bijstandssysteem. Dat doen ze op basis van een automatische uitwisseling van informatie met het OCMW. Indien nodig stuurt de FOD Maatschappelijke Integratie het dossier door naar DVZ, die over een intrekking van de verblijfsvergunning zal beslissen. De staatssecretaris communiceerde in het verleden dat  hij wilde dat Europeanen geen aanspraak meer zouden kunnen maken op een leefloon. Ik vroeg om verduidelijking in de commissie Binnenlandse Zaken. Lees meer
 
 
Nog belangrijke weg voor hervestiging vluchtelingen

Nog belangrijke weg voor hervestiging vluchtelingen

 
18/11/2016 - In het kader van het Europese asielbeleid werden vorig jaar afspraken gemaakt voor de hervestiging en relocatie van vluchtelingen. Hervestiging gebeurt vanuit landen buiten de EU (nl. de buurlanden van de conflictgebieden), relocatie gebeurt vanuit Griekenland en Italië naar andere lidstaten van de Europese Unie. Tot op vandaag werden nog maar een beperkt aantal personen effectief hervestigd en gereloceerd. Ik vroeg de staatssecretaris naar een stand van zaken. Lees meer
 
 

Geen toeloop na ontruiming vluchtelingenkamp Calais

 
18/11/2016 - Het vluchtelingenkamp van Calais in Noord-Frankrijk werd intussen ontruimd. Ik vroeg de staatssecretaris welke effecten deze ontruiming had op ons land. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Asiel en migratie

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.