Antwerpen_mobiliteit

Aanpassing Tramlijn 24: ze hakken Borgerhout in twee

Aanpassing Tramlijn 24: ze hakken Borgerhout in twee

 
 Gisteren in de krant: De Lijn laat tot Nieuwjaar tram 24 enkel rijden tijdens de spitsuren, en alleen tussen Melkmarkt en Stenenbrug. Voor de rest van de dag en van het traject komt er een vervangbus. Zo willen ze het tekort aan trambestuurders opvangen. Dat is op zijn zachtst uitgedrukt verbazingwekkend. We komen in Borgerhout al van twee bovengrondse trams naar slechts één. Mensen zijn die recente verandering nog niet helemaal gewoon, nu moeten ze zich alweer aanpassen. We moeten het openbaar vervoer promoten en beter uitbouwen, geen hindernissen creëren met minder openbaar vervoer. De gebruiker moet op zijn wenken bediend worden, niet worden gepest. Bovendien past dit helemaal niet in het beleid van de stad, die zelf een pak initiatieven heeft gelanceerd om het openbaar vervoer te promoten na de ‘knip’ van de Leien.  Lees meer
 
 

Winkeliers Turnhoutsebaan verdienen steun tijdens de vele wegenwerken

 
05/04/2017 - Door de vele werken in de buurt van Borgerhout zien we de files en drukte op de Turnhoutsebaan en aan de Turnhoutsepoort gevoelig stijgen. De winkeliers van de Turnhoutsepoort, Stenenbrug, maar ook Turnhoutsebaan trokken aan de alarmbel. Leveranciers, maar ook klanten geraken niet of niet tijdig tot aan de winkels. En ook Borgerhoutenaren die Borgerhout willen verlaten om naar hun werk te gaan of de kinderen naar school te brengen, komen in moeilijkheden. Op de districtsraad van 27 maart vroeg ik het districtscollege naar de acties die ze willen ondernemen om onze winkeliers te ondersteunen tijdens de werken. Lees meer
 
 
Vrijdagsmarkt op het Laar verkeersveiliger maken

Vrijdagsmarkt op het Laar verkeersveiliger maken

 
8/03/2017 - Tijdens de vrijdagmarkt op het Laar gebeurt het regelmatig dat auto's vanuit de Helmstraat de Groenstraat indraaien. Zij komen dan vaak vast te zitten omwille van de markt. Dat levert dan gevaarlijke situaties op, omdat auto's moeten omkeren, achteruitrijden, enz.  Ik vroeg aan het districtsbestuur om aan de hoek van de Helmstraat met de Groenstraat een verkeersbord te plaatsen of met nadarhek aan te geven dat het vrijdagmarkt is. Hiermee zou men kunnen vermijden dat automobilisten zich vastrijden of andere weggebruikers in gevaar brengen. Lees meer
 
 

Luchtkwaliteit Borsbeekstraat

 
08/03/2017 - Na het onderzoek van CurieuzeNeuzen bleek dat de luchtkwaliteit in de Borsbeekstraat barslecht was. De stikstofconcentraties liggen er tot 50% hoger dan de wettelijke norm. Intussen is de lage-emissiezone van kracht in onze stad. De bewoners van de Borsbeekstraat zijn echter van mening dat dit weinig effect zal hebben op de luchtkwaliteit in hun straat, omdat er dagelijks zo’n 5.000 auto’s door de straat passeren. Experten zijn het daar niet volledig mee eens en stellen dat de invoering van de lage-emissiezone een goede start is met positieve effecten op termijn. Voldoende zal dit echter niet zijn om de luchtkwaliteit enerzijds en de veelheid aan wagens anderzijds in de Borsbeeksestraat op te lossen. Ik vroeg het districtsbestuur om met bewoners en stad samen te zitten en naar oplossingen te zoeken in samenwerking met de stad.  Lees meer
 
 

Vanaf 1 februari lage-emissiezone in Antwerpen

 
05/01/2017 - Vanaf 1 februari 2017 wordt in de stad Antwerpen, in de kernstad en op linkeroever, een lage-emissiezone ingevoerd. De meest vervuilende voertuigen zullen geweerd worden om de lokale luchtkwaliteit en zo ook de gezondheid van inwoners en bezoekers te verbeteren. De zone wordt aangeduid met een apart verkeersbord. Er zijn ook uitzonderingen mogelijk. Meer dan 1000 chauffeurs van een vervuilende wagen kregen toch een goedkeuring, zoals mensen met een beperking of verhoogde tegemoetkoming. Personen die in de eerste maanden toch rijden met een vervuilende wagen, moeten zich niet meteen aan een boete verwachten. Ze krijgen eerst een waarschuwingsbrief. Lees meer
 
 

Kroonstraat wordt nog voor de winter verkeersveiliger

 
30/11/2015 - Tijdens de districtsraad van 28 september diende CD&V-raadslid Nahima Lanjri een interpellatie in over de Kroonstraat in Borgerhout. Zij stelde de vraag om op korte termijn te onderzoeken of er mobiliteitsingrepen mogelijk zijn om deze straat verkeersveiliger te maken in afwachting van een volledige heraanleg. De interpellatie werd afgesloten met een motie die eenparig werd goedgekeurd door de districtsraad van Borgerhout. Ik ben blij met het antwoord van het college van burgemeester en schepenen dat vandaag wordt overgemaakt aan het district Borgerhout. De stad gaat namelijk in op mijn vraag om op korte termijn maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid bevorderen. Lees meer
 
 
Kroonstraat moet verkeersveiliger

Kroonstraat moet verkeersveiliger

 
29/09/2015 - De districtsraad keurde mijn motie met vraag voor meer verkeersveiligheid in de Kroonstraat goed. Lees meer
 
 
Op zoek naar een oplossing voor overlast in de Bakkerstraat

Op zoek naar een oplossing voor overlast in de Bakkerstraat

 
08/07/2015 - Bewoners van de Bakkerstraat in Borgerhout, waar éénrichtingsverkeer van toepassing is, ondervinden in hun straat al enige tijd overlast van foutief parkeren en laden en lossen naar aanleiding van het openen van een nieuwe supermarkt. De schepen is op de hoogte van de verhoogde parkeerdruk en verkeersonveiligheid en wil zo snel mogelijk tot oplossingen komen, zei hij als antwoord op mijn vraag in de districtsraad van april. Lees meer
 
 

Graag een veilige Turnhoutsebaan in Borgerhout

 
18/06/2015 - In het verkiezingsprogramma van 2012 riep CD&V Borgerhout al op om een Masterplan op te stellen voor de Turnhoutsebaan. Ook in de districtsraad heb ik de afgelopen jaren al enkele keren gewezen op de verkeersonveilige situatie door het dubbel parkeren, fietsen op het voetpad door het gebrek aan veilige fietspaden, enz. Ik ben tevreden dat enkele voorstellen die ik al aanhaalde in de districtsraad nu op stadsniveau worden opgenomen. Lees meer
 
 
Inzetten om de verkeersveiligheid in Borgerhout te verbeteren

Inzetten om de verkeersveiligheid in Borgerhout te verbeteren

 
10/06/2015 - De verkeersveiligheid in Borgerhout is iets wat me na aan het hart ligt. Vanuit de Districtsraad vroegen we de stad om aandacht te hebben voor o.a. snelheidscontroles in de straten van Borgerhout. De politie en de stad delen onze bezorgdheid, verkeersveiligheid is immers voor iedereen een prioriteit. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Antwerpen_mobiliteit

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.