Recht op verhoogde tegemoetkoming vereenvoudigen

8 maart 2017

Recht op verhoogde tegemoetkoming vereenvoudigen

 

Een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede is de automatisch toekenning van rechten. Heel vaak weten mensen niet waar zij recht op hebben, waardoor zij hun inkomenssituatie niet kunnen verbeteren. Nochtans hebben zij bepaalde rechten en als zij die opnemen, zou de armoede een stuk kunnen dalen. 

Sinds 2015 bezorgt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid proactief lijsten aan ziekenfondsen met alle attesten, waarvan eventueel rechten kunnen worden toegekend aan personen met een verhoogde tegemoetkoming. Die attesten gelden soms louter als indicator. Het ziekenfonds moet dan een bijkomend inkomstenonderzoek doen. Zo’n inkomstenonderzoek in het kader van een verhoogde tegemoetkoming neemt veel tijd in beslag. In de commissie vroeg ik aan de minister of er een manier bestaat om het onderzoek naar het recht op de verhoogde tegemoetkoming te vereenvoudigen. Het RIZIV en de ziekenfondsen hebben een bestuursovereenkomst gesloten, waarin zij de resultaten van de proactieve detectie van de verhoogde tegemoetkoming zullen evalueren. Deze studie zal dit jaar worden afgerond.

Voorlopig kan men dus niet concreet zeggen wanneer het proces volledig automatisch zal verlopen. Ik kijk uit naar de resultaten van de studie.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister. Pg 4-6

 
Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.