Opname halftijds ouderschapsverlof flexibiliseren

22 maart 2017

Opname halftijds ouderschapsverlof flexibiliseren

 

Door mijn wetsvoorstel om het ouderschapsverlof in 1/10 op te nemen zullen ouders een halve dag per week of een hele dag tweewekelijks vrij kunnen nemen om voor hun kind te zorgen. Tot nu was de minimale opname 1/5, wat neerkwam op minstens 1 dag per week.   

Ik blijf pleiten voor een verdere flexibilisering van de opname van het ouderschapsverlof, zoals de opname van één maand in plaats van nu minimum twee maanden voor wie halftijds ouderschapsverlof wil opnemen. In de commissie vroeg ik aan de minister van Werk of het mogelijk is om het halftijds ouderschapsverlof op te nemen voor een maand. Dit zou toch haalbaar moeten zijn in het licht van de ontwikkeling van de loopbaanrekening, die een beter zicht moet geven op de verlofrechten die werknemers hebben.

Het advies van de Nationale Arbeidsraad verleent enkel een gunstig advies over de invoering van de eentiende regeling in het kader van het ouderschapsverlof. Over een verdere flexibilisering werd tot dusver geen uitspraak gedaan. We zullen in stappen werken: eerst de eentienderegeling realiseren en dan bekijken of de flexibiliteit niet kan uitgebreid worden naar andere verlofstelsels. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over een uitbreiding, maar over een verdere flexibilisering. 

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister pg 32-33.

Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.