Terugsturen van gevangenen van Marrokaanse origine mogelijk

 
Vanaf 1 mei bestaat er de mogelijkheid om gevangenen met de Marokkaanse nationaliteit gedwongen terug te sturen naar Marokko om daar hun straf uit te zitten. Lees meer
 
 

Ik blijf samen met N-VA, open VLD en MR streven voor strengere regels voor gezinsvorming en -hereniging

 
Eind februari heeft N-VA, Open Vld en MR mijn wetsvoorstel mee ondersteund om het migratiebeleid rond gezinsvorming en -hereniging te verstrengen. In navolging van buurlanden Frankrijk en Nederland zullen vreemdelingen en Belgen die een partner of echtgenoot uit het buitenland laten overkomen minimum 21 jaar moeten zijn en over voldoende bestaansmiddelen en een degelijke huisvesting moeten beschikken. Op 11 februari formuleerde de Raad van State haar advies over deze voorstellen. Lees meer
 
 

De kersverse vader is vanaf nu beter beschermd

 
Tijdens de plenaire zitting van 7 maart is mijn wetsvoorstel tot verbetering van het statuut van de vader unaniem goedgekeurd. Nu dient het nog via de Senaat te gaan en dan is het officieel een deel van de Belgische Wetgeving. Lees meer
 
 

Bemiddelingsvoorstel IPA zorgt voor verhoging sociale uitkeringen

 
Het bemiddelingsvoorstel van de regering voor het Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 werd op 7 april goedgekeurd in Kamer van Volksvertegenwoodigers. CD&V-volksvertegenwoordiger Nahima Lanrjri en Stefaan Vercamer trokken hard aan de kar en zijn tevreden over de verhoging van de sociale uitkeringen. Lees meer
 
 

Wetsvoorstel over gezinshereniging krijgt een ticket naar de plenaire

 
Mijn wetsvoorstel over de verstrenging van de criteria voor gezinshereniging werden vrijdag goedgekeurd. Daarvoor was er al een akkoord in de loop van februari maar toen werd er door PS, SP.a en groen-ecolo een advies van de Raad van State vereist. Na de opmerkingen van de Raad van State heeft dezelfde meerderheid, aangevuld met de steun van de sp.a en PS op verschillende punten, nu een subamendement in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer goedgekeurd dat tegemoetkomt aan deze opmerkingen. Lees meer
 
 
 

Pagina's

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.