Bemiddelingsvoorstel IPA zorgt voor verhoging sociale uitkeringen

 
Het bemiddelingsvoorstel van de regering voor het Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 werd op 7 april goedgekeurd in Kamer van Volksvertegenwoodigers. CD&V-volksvertegenwoordiger Nahima Lanrjri en Stefaan Vercamer trokken hard aan de kar en zijn tevreden over de verhoging van de sociale uitkeringen. Lees meer
 
 

Wetsvoorstel over gezinshereniging krijgt een ticket naar de plenaire

 
Mijn wetsvoorstel over de verstrenging van de criteria voor gezinshereniging werden vrijdag goedgekeurd. Daarvoor was er al een akkoord in de loop van februari maar toen werd er door PS, SP.a en groen-ecolo een advies van de Raad van State vereist. Na de opmerkingen van de Raad van State heeft dezelfde meerderheid, aangevuld met de steun van de sp.a en PS op verschillende punten, nu een subamendement in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer goedgekeurd dat tegemoetkomt aan deze opmerkingen. Lees meer
 
 

Uitstel maar geen afstel !

 
Ons wetsvoorstel voor een Quota voor vrouwen in raad van bestuur is net vertraagd door een duidelijk parlementair vertragingsmanoeuvre van NVA, MR en VLD; ik ben er wel van overtuigd dat de raad van state onze visie gaat ondersteunen dat het glazen plafond niet vanzelf gaat breken, daarvoor is er een sterke slag nodig dat ons wetsvoorstel omhelsde. Lees meer
 
 

pesten op het werk is ontoelaatbaar

 
 
 

quota voor vrouwen in raden van bestuur

 
Als we de bedrijven niet verplichten tot het opnemen van meer vrouwen in de raad van bestuur komt er niets van. Buiten een paar topmanagers zijn vrouwen nog altijd niet voldoende aanwezig in de leiding van organisaties. Daarom ben ik voorstander van quota als een noodzakelijke stap om het glazen plafond te breken. Ik ben dan ook blij dat hier eindelijk een wet over is goedgekeurd. Lees meer
 
 
 

Pagina's

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.