Nationaal

In het zweet voor Drive Against Malaria

 
 
 

Burundese Lente

 
Ik heb afgelopen vrijdag een ontmoeting gehad met de Burundese mensenrechtenactivist, Garbriel Rufyiri. Dhr. Rufyuri is de voorzitter van OLUCOME (“Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques”), een Burundese NGO die de wijdverspreide corruptie in Burundi onderzoekt en regelmatig ook publiekelijk aanklaagt. Lees meer
 
 

Sociale infomarkt voor mensen uit nieuwe Europese lidstaten

 
Sinds Schengen stellen de Europese landen hun grenzen open voor elke Europese burger. Dit is ook van toepassing op Europese burgers die over de grenzen heen willen gaan werken. Zo kan iemand uit Estland hier aan de slag en een Belg in pakweg Spanje. De nieuwe werknemers die hier aankomen hebben echter geen kennis van de Belgische wetgeving met zijn rechten en plichten. Lees meer
 
 

Oorlog aan de moedersterfte

 
De Parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen eisen een krachtdadig beleid tegen moedersterfte Lees meer
 
 

Gezondheidszorg moet voor iedereen betaalbaar zijn

 
Ik ben er van overtuigd dat een gelijke toegang tot gezondheidszorg een basisrecht is. Maar door de soms hoog oplopende facturen komt dit recht steeds meer in het gedrang voor een groot aantal mensen. Vooral diegenen met een laag loon of een beperkte uitkering en heel wat chronisch zieken komen in moeilijkheden. Het voorschieten van de kosten voor de eerstelijnszorg blijkt dan zo'n hoge drempel dat bepaalde behandelingen worden uit- of zelfs afgesteld waardoor grotere en soms blijvende gezondheidsschade dreigt. En uiteindelijk zowel voor de patiënt als de overheid de kosten verder oplopen. Het systeem van de sociale derde betaler biedt een uitweg uit deze vicieuze cirkel. Lees meer
 
 

Wetsvoorstel over gezinshereniging krijgt een ticket naar de plenaire

 
Mijn wetsvoorstel over de verstrenging van de criteria voor gezinshereniging werden vrijdag goedgekeurd. Daarvoor was er al een akkoord in de loop van februari maar toen werd er door PS, SP.a en groen-ecolo een advies van de Raad van State vereist. Na de opmerkingen van de Raad van State heeft dezelfde meerderheid, aangevuld met de steun van de sp.a en PS op verschillende punten, nu een subamendement in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer goedgekeurd dat tegemoetkomt aan deze opmerkingen. Lees meer
 
 

Neen tegen commercieel draagmoederschap

 
Misschien kan je je nog baby Donna herinneren. Donna werd in 2005 geboren uit de wens van een Vlaams koppel om een kind op de wereld te zetten.  Omdat de partners hiertoe niet in staat waren deden ze beroep op een Belgische draagmoeder. Lees meer
 
 

De loonkloof bekampen

 
Ik heb in samen met Sonja Becq, Leen Dierick en Stefaan Vercamer een wetsvoorstel ingediend om de loonkloof aan te kaarten. Lees meer
 
 

Zij Blij dag

 
Op moederdag heeft Vrouw en Maatschappij (V&M) een zij blij - dag gehouden waar de lokale afdelingen aan konden deelnemen. Met de afdeling van Hoboken hebben wij met balonnen, pins en flyers de plaatselijke markt oranje gaan kleuren en onze standpunten gaan verdedigen. Lees meer
 
 

Discrete bevalling

 
Op 17 november 2007 werd voor de eerste keer een kindje aangetroffen in de vondelingenschuif van de vzw Moeders voor Moeders in Borgerhout. Dit feit bevestigde de noodzaak van een humane oplossing voor vrouwen die een beroep doen op dergelijke vondelingenschuif en voor de kinderen die in dergelijke schuif terechtkomen. Discreet bevallen kan hier soelaas bieden. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nationaal

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.