Nationaal

quota voor vrouwen in raden van bestuur

 
Als we de bedrijven niet verplichten tot het opnemen van meer vrouwen in de raad van bestuur komt er niets van. Buiten een paar topmanagers zijn vrouwen nog altijd niet voldoende aanwezig in de leiding van organisaties. Daarom ben ik voorstander van quota als een noodzakelijke stap om het glazen plafond te breken. Ik ben dan ook blij dat hier eindelijk een wet over is goedgekeurd. Lees meer
 
 

Uitstel maar geen afstel !

 
Ons wetsvoorstel voor een Quota voor vrouwen in raad van bestuur is net vertraagd door een duidelijk parlementair vertragingsmanoeuvre van NVA, MR en VLD; ik ben er wel van overtuigd dat de raad van state onze visie gaat ondersteunen dat het glazen plafond niet vanzelf gaat breken, daarvoor is er een sterke slag nodig dat ons wetsvoorstel omhelsde. Lees meer
 
 

Bemiddelingsvoorstel IPA zorgt voor verhoging sociale uitkeringen

 
Het bemiddelingsvoorstel van de regering voor het Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 werd op 7 april goedgekeurd in Kamer van Volksvertegenwoodigers. CD&V-volksvertegenwoordiger Nahima Lanrjri en Stefaan Vercamer trokken hard aan de kar en zijn tevreden over de verhoging van de sociale uitkeringen. Lees meer
 
 

De kersverse vader is vanaf nu beter beschermd

 
Tijdens de plenaire zitting van 7 maart is mijn wetsvoorstel tot verbetering van het statuut van de vader unaniem goedgekeurd. Nu dient het nog via de Senaat te gaan en dan is het officieel een deel van de Belgische Wetgeving. Lees meer
 
 

Ik blijf samen met N-VA, open VLD en MR streven voor strengere regels voor gezinsvorming en -hereniging

 
Eind februari heeft N-VA, Open Vld en MR mijn wetsvoorstel mee ondersteund om het migratiebeleid rond gezinsvorming en -hereniging te verstrengen. In navolging van buurlanden Frankrijk en Nederland zullen vreemdelingen en Belgen die een partner of echtgenoot uit het buitenland laten overkomen minimum 21 jaar moeten zijn en over voldoende bestaansmiddelen en een degelijke huisvesting moeten beschikken. Op 11 februari formuleerde de Raad van State haar advies over deze voorstellen. Lees meer
 
 

Terugsturen van gevangenen van Marrokaanse origine mogelijk

 
Vanaf 1 mei bestaat er de mogelijkheid om gevangenen met de Marokkaanse nationaliteit gedwongen terug te sturen naar Marokko om daar hun straf uit te zitten. Lees meer
 
 

Paal en perk aan de misbruiken van de sociale zekerheid: foutieve interpretatie van de gezinshereniging en schijnzelfstandigen

 
Deze maand heeft CD&V het misbruik van de sociale zekerheid aangekaart en verdere actie voorgesteld om het misbruiken tegen te gaan. Lees meer
 
 

De loonkloof tussen man en vrouw, tot 2000 EUR verschil

 
Zoals elk jaar heeft de K.U. Leuven zijn Salarisenquête gehouden en weeral is het aanvoelen bevestigd dat vrouwen duidelijk minder verdienen dan mannen. Nog opvallender hierbij is dat de berekening op basis was van voltijdse equivalenten. Het feit dat vrouwen sneller huishoudelijke taken op zich nemen en daardoor kiezen voor een drie-vierde werden hierbij dus uitgefilterd. Lees meer
 
 

Deze week was er geen opvang voor 152 asielzoekers

 
Tijdens de plenaire vergadering van vandaag is weeral gebleken dat er terug asielzoekers op straat leven. Voor het eerst sinds 6 december 2010 zijn er deze week 152 asielzoekers zonder opvang weggestuurd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze moesten van de dienst naar de OCMW's gaan, dat was toch het antwoord van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard (PS) op mijn vraag wat de huidige situatie was. Lees meer
 
 

Parlementaire vragen in verband met asiel en migratie

 
Ik heb niet stil gezeten de laatste maanden, hieronder kan je dan ook de vragen en antwoorden vinden op de parlementaire vragen die ik heb gesteld de laatste maanden: Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nationaal

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.