Binnenvallen zonder rechterlijke machtiging in een woonst bij mensen zonder papieren kan niet langer

23 januari 2018

Binnenvallen zonder rechterlijke machtiging in een woonst bij mensen zonder papieren kan niet langer

 

“De politie mag de woning van mensen zonder papieren niet dag en nacht binnenvallen zonder huiszoekingsbevel, dit is niet correct en bovendien een schending van fundamentele rechten.”, kaartte Nahima Lanjri anderhalf jaar gelden aan in het parlement en in de media. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken bespreekt vandaag een wetsontwerp dat voorziet in een duidelijke regeling voor woonstbetredingen bij mensen zonder papieren. Binnenvallen zonder rechterlijke machtiging in een woonst bij mensen zonder papieren zal niet langer kunnen. Lanjri benadrukt dat mensen helpen niet strafbaar is en ook nooit strafbaar zal worden. “Dit ontwerp wijzigt niets op dit vlak.” Hiermee verwijst ze naar de discussie omtrent het Maximiliaanpark.

Tot op vandaag gebeuren nog heel vaak invallen bij mensen zonder papieren zonder dat de politie over een huiszoekingsbevel beschikt. Sommige mensen zonder papieren tekenen hiertegen beroep aan, anderen niet. Ingeval van een beroepsprocedure oordeelt de ene rechter dat deze praktijk onwettig is, terwijl andere rechters oordelen dat ze er geen problemen in zien. “Dit leidt tot onduidelijke situaties, waar dit wetsontwerp een einde aan stelt. We creëerden een wettelijk kader waarbij er nooit binnengevallen mag worden bij mensen zonder papieren, zonder rechterlijke machtiging. De onderzoeksrechter moet voortaan een bevel afleveren om de woonstbetreding te kunnen doen. Dit zal enkel kunnen nadat de betrokkene eerst een uitwijsbevel heeft gekregen en bovendien door minder dwingende maatregelen de kans heeft gekregen om het land te verlaten. M.a.w. nadat er is ingezet op vrijwillige terugkeer en nadat DVZ een heel traject met de betrokken heeft afgelegd om hem te overtuigen het land te verlaten, aldus Lanjri : “Het gaat dus niet om mensen die pas het land zijn binnengekomen, maar wel om mensen die reeds een hele procedure hebben doorlopen en aan wie een definitieve beslissing tot uitwijzing werd betekend.”

Het is dus aan de onderzoeksrechter om de toetsing te doen of al deze stappen werden ondernomen voor hij het bevel tot woonstbetreding aflevert. De politie kan dus enkel binnenvallen wanneer alle andere maatregelen zonder gevolg zijn gebleven. De rechter moet dit eerst nagaan alvorens hij een machtiging tot woonstbetreding zal kunnen geven. De woonstbetreding is ook pas mogelijk na het verstrijken van de termijn die toegekend werd om de terugkeer voor te bereiden, én als de vreemdeling effectief niet meewerkt aan de verwijderingsprocedure. “Ten slotte geven wij uitdrukkelijk geen vrijbrief voor razzia’s. De woonstbetreding dient dus enkel en alleen om de betrokken mensen zonder papieren aan te houden waarvoor de machtiging werd verleend, maar niet voor eventuele andere mensen zonder papieren die zich in hetzelfde gebouw bevinden. Wij staan voor een effectief en efficiënt terugkeerbeleid, want dat is het sluitstuik van elk asielbeleid. Maar dat moet wel gebeuren mèt respect van de fundamentele rechtsregels.”

“Ik ben tevreden dat de voorwaarden voor een woonstbetreding bij mensen zonder papieren én de nodige garanties voor de betrokkenen nu duidelijk in de wet zullen worden gezet.” ,besluit Lanjri.

Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.