Binnenvallen zonder huiszoekingsbevel bij mensen zonder papieren kan niet langer

18 maart 2017

Binnenvallen zonder huiszoekingsbevel bij mensen zonder papieren kan niet langer

 

De politie mag de woning van mensen zonder papieren niet dag en nacht binnenvallen zonder huiszoekingsbevel, dit is niet correct en bovendien een schending van de Grondwet. Dat was al mijn reactie in de kranten in september van vorig jaar. Ook Staatssecretaris Francken volgde mij, maar volgens minister van Binnenlandse zaken, Jan Jambon mocht dit wel. Daarom werkt de regering nu aan een duidelijke regeling. Ik ben tevreden dat de voorwaarden voor een woonstbetreding bij mensen zonder papieren én de nodige garanties voor de betrokkenen nu duidelijk in de wet zullen worden gezet.

Tot op vandaag gebeuren nog heel vaak invallen bij mensen zonder papieren zonder dat de politie over een huiszoekingsbevel beschikt, ook al is dit niet wettig. De politie heeft steeds een huiszoekingsbevel nodig om de woning te kunnen betreden, behalve in het geval van een betrapping op heterdaad of bij het vermoeden van terrorisme. Een betrapping op heterdaad doet zich voor bijvoorbeeld wanneer de politie een misdrijf vaststelt op straat (bijv. bij een identiteitscontrole zonder geldige verblijfspapieren, winkeldief of drugsdealer) en de persoon in kwestie vervolgens wegvlucht in zijn of haar woning. Aan de praktijk van het binnenvallen in een woning zonder huiszoekingsbevel zal binnen korte termijn dus paal en perk worden gesteld. We verwachten terecht van mensen zonder papieren dat ze onze grondrechten naleven, dan is het niet meer dan normaal dat ook de overheid deze grondrechten naleeft. Wij staan voor een effectief en efficiënt terugkeerbeleid, want dat is het sluitstuik van elk asielbeleid. Maar dat moet wel gebeuren mèt respect van de fundamentele rechtsregels. In het kader van het terugkeerbeleid kan het noodzakelijk zijn, wanneer minder dwingende maatregelen geen resultaat opleverden, om de woning te betreden van vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven. Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden. In de toekomst zal de woning van mensen zonder papieren enkel kunnen betreden worden mits bevel van de onderzoeksrechter, er is dus op onze vraag een rechterlijke machtiging ingebouwd. Ten tweede kan dit enkel als laatste stap in de verwijderingsprocedure. Eerst wordt ingezet op vrijwillige en begeleide terugkeer. Wie echter niet meewerkt kan een meer dringende aanpak verwachten. Dat staat ook zo in het regeerakkoord. De politie kan dus enkel binnenvallen wanneer alle andere maatregelen zonder gevolg zijn gebleven. De rechter moet dit eerst nagaan alvorens hij een machtiging tot woonstbetreding zal kunnen geven. De woonstbetreding is dus pas mogelijk na het verstrijken van de termijn die toegekend werd om de terugkeer voor te bereiden, én als de vreemdeling effectief niet meewerkt aan de verwijderingsprocedure. Ten slotte geven wij uitdrukkelijk geen vrijbrief voor razzia’s. De woonstbetreding dient dus enkel en alleen om de betrokken mensen zonder papieren aan te houden waarvoor de machtiging werd verleend, maar niet voor eventuele andere mensen zonder papieren die zich in hetzelfde gebouw bevinden.

Het wettelijk kader voor de woonstbetreding dat door de regering wordt uitgewerkt zal met het oog daarop de nodige garanties bevatten (legaliteit, subsidiariteit en proportionaliteit. Ik ben dan ook blij dat op aandringen van onze partij de wet in de toekomst duidelijk zal zijn. 

Pers

 
 
Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.