Armoede een volwaardige plaats geven in het beleid

13 december 2017

Armoede een volwaardige plaats geven in het beleid

 

Armoedebestrijding moet hoog op de agenda blijven staan, zoveel is de laatste weken wel duidelijk geworden. Uit de recente cijfers van Eurostat voor 2016 blijkt dat in België maar liefst 2,33 miljoen mensen het risico lopen op armoede of sociale uitsluiting, of 20,7% van de totale bevolking! Mijn resolutie armoedebestrijding werd intussen al meer dan twee jaar geleden goedgekeurd door de plenaire vergadering (28 mei 2015). Ter opvolging van de uitvoering ervan stelde ik de afgelopen twee jaar dan ook al meermaals vragen. Ook nu vroeg ik de staatssecretaris voor armoedebestrijding naar een stand van zaken.

Uit het antwoord van de staatssecretaris blijkt dat onze voorstellen werden opgenomen in het derde Federaal Actieplan Armoedebestrijding. Een tussentijdse stand van zaken van de uitvoering hiervan wordt eind december 2017 voorgesteld aan de Ministerraad. De Interministeriële Conferentie armoedebestrijding, een overleg tussen de verschillende betrokken ministers van de federale en regionale overheden, is al enkele jaren niet meer samengekomen. Ook nu zit men blijkbaar nog steeds in de planningsfase en is er nog geen concreet overlegmoment vastgelegd. Jammer genoeg blijkt het interfederaal plan voor de bestrijding van de kinderarmoede gekoppeld aan dit overleg, waardoor een finalisatie hiervan op zich laat wachten. Zoals de staatssecretaris terecht aanhaalt, verdient armoede een volwaardige plaats binnen het federale beleid. Ik hoop dan ook dat ze dit verder ter harte zal nemen. Ik blijf hier alvast vragen over stellen en laat dit thema niet los.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris.

Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.